Proiect ROSE nr. 92/SGU/NC/I

Informatică Aplicată în Ingineria Mecanică și Industrială

Informatică Aplicată în Inginerie Mecanică și Industrială
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI
BENEFICIAR: Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
TITLUL PROIECTULUI: Creșterea eficienței învățământului ingineresc prin adaptarea la cerințele industriei 4.0 Acord de grant nr.92/SGU/NC/I

Informatică Aplicată în Inginerie Mecanică și Industrială II
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI
BENEFICIAR: Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
TITLUL PROIECTULUI: Creșterea eficienței învățământului ingineresc prin adaptarea la cerințele industriei 4.0 Acord de grant nr.92/SGU/NC/I