Titlul proiectului: „Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale


Zona de lucru a Echipei de Implementare (EI) P5-UOR

Aceste activități se desfășoară în vederea asigurării vizibilității asistentei oferite de către Uniunea Europeana prin POCU 2014-2020, și asigurarea vizibilității proiectului și diseminarea rezultatelor acestuia.