Titlul proiectului: „Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale


Banner POCU1224651Zona de lucru a Echipei de Implementare (EI) P5-UOR

Activități cu grupul țintă studenți

Grupul țintă (GT) cadre didactice

Activități cu grupul țintă (GT) elevi