Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studii

Probă orală