Studii universitare de licență - 8 semestre, 240 credite
Tehnologia Construcțiilor de Mașini (Inginerie Industrială)
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic (Inginerie și Management)
Mecatronică (Mecatronică și Robotică)
Robotică (Mecatronică și Robotică)
Autovehicule rutiere (Ingineria Autovehiculelor)

Studii universitare de masterat - 4 semestre, 120 credite
Concepție, Fabricație și Management Asistate de Calculator (Inginerie Industrială)
Inginerie Economica și Management pentru Afaceri (Inginerie și Management)
Inginerie și Management în Domeniul Autovehiculelor (Inginerie și Management)
Advanced Mechatronics Systems (english) (Mecatronică și Robotică)
Sisteme și Tehnologii Avansate în Ingineria Autovehiculelor (Ingineria Autovehiculelor)

Studii doctorale
Domeniul: Inginerie Industrială

Studii Postuniversitare și de Formare continuă
Managementul și Evaluarea Riscurilor pentru Securitate și Sănătate în Muncă (Inginerie și Management)