Admitere Master- iulie 2020
                                                                                                           
MĂSURI DE PREVENIRE A INFECȚIEI CU COVID

Cifra de școlarizare, Criterii de admitere _MASTER_iulie 2020

Calendarul admiterii_MASTER_iulie 2020

Acte necesare pentru înscriere la MASTER_iulie 2020

ÎNSCRIEREA candidaților la admitere MASTER_iulie 2020

Taxe admitere 2020; Modalități de achitare a taxelor

Fișa de înscriere_admitere_MASTER limba română_iulie 2020 - Descarcă AICI Declarație prelucrarea datelor personale

Fișa de înscriere admitere_MASTER limba engleză_iulie 2020 - Descarcă AICI Declarație prelucrarea datelor personale

Confirmarea locului_MASTER_iulie 2020

Desfășurarea probei de admitere_masterate în limba română

Desfășurarea probelor de admitere_masterat în limba engleză

În atenția candidaților care au mai fost înmatriculați la studii universitare de MASTER

Statut student BUGETAT- student CU TAXĂ

Constituirea formațiunilor de studiu, MASTER

Candidați din ETNIA ROMILOR, admitere pe locuri bugetate - extras din metodologia de admitere

Candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI - metodologie admitere


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:
Reglementări:

- Metodologie admitere 2020, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

- Ghidul admiterii MASTER, iulie 2020, Universitatea din Oradea

Completare la Metodologiile organizării admiterii la studii universitare de licență și de master pentru anul universitar 2020-2021 ale Universității din Oradea (HS 05/18.05.2020)

Metodologia organizării admiterii la studii de MASTER pentru anul universitar 2020-2021, la Universitatea din Oradea (HS 64/27.01.2020)

Ordinul nr. 4205/06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Ordinul nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat_MENCS_15.12.2016


 
Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de master  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)