Admitere Master- iulie 2019

Cifra de școlarizare, Criterii de admitere _MASTER_iulie 2019

Calendarul admiterii_MASTER_iulie 2019

Acte necesare pentru înscriere la MASTER_iulie 2019

Orar înscrieri_MASTER_iulie 2019

Taxe admitere 2019

Fișa de înscriere_admitere_MASTER limba română_iulie 2019 - Descarcă AICI

Fișa de înscriere admitere_MASTER limba engleză_iulie 2019 - Descarcă AICI

Confirmarea locului_MASTER_iulie 2019

Desfășurarea probei de admitere_masterate în limba română

Desfășurarea probelor de admitere_masterat în limba engleză

Statut student BUGETAT- student CU TAXĂ

Constituirea formațiunilor de studiu, MASTER


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:
Reglementări:
- Metodologie admitere 2019, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

-
Ghidul admiterii MASTER, iulie 2019, Universitatea din Oradea

Metodologie admitere 2019, MASTER, Universitatea din Oradea 

- Metodologia privind admiterea și școlarizarea cetățenilor străini, începând cu anul 2019-2020, Universitatea din Oradea (HS 51_05.06.2019)

- Regulament de admitere pentru candidații absolvenți de licee situate în mediul rural, Universitatea din Oradea (HS 52_24.06.2019)

- 
Metodologie admitere români de pretutindeni, 2019-2020, Universitatea din Oradea

- Ordinul nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

- Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat_MENCS_15.12.2016

 
Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de master  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)