Planuri de învățămât 2018-2019 


Studii universitare de licență - 8 semestre, 240 credite/Undergraduate studies- 8 semesters, 240 credits


Tehnologia Construcțiilor de Mașini (Inginerie Industrială) / Machine Building Technology (Industrial Engineering)
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic (Inginerie și Management) / Economic Engineering in Mechanical Field (Engineering and Management)
Robotică (Mecatronică și Robotică) / Robotics (Mecatronics and Robotics)
Autovehicule rutiere (Ingineria Autovehiculelor) / Automotive Engineering (Road Vehicles)
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic-ID (Inginerie și Management) -ID/ Economic Engineering in Mechanical Field (Engineering and Management)-Distance Education