Mobilități, Erasmus

Mobilitati ERASMUS+ pentru personalul didactic și nedidactic anul universitar 2019-2020

Persoanele interesate de obţinerea unei burse ERASMUS+ pentru anul universitar 2019-2020: a) mobilităţi ERASMUS de predare – Teaching Assignment (STA), pentru cadrele didactice; b) mobilităţi ERASMUS de pregătire- Staff Training (STS), pentru personal didactic şi nedidactic, sunt invitate să participe la interviul de selecţie organizat de Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică.
Anunt_selectie_pt_burse_ERASMUS_2019-2020

Lista mobilităţilor pentru anul universitar 2019-2020 este disponibila la:

FIMT_Mobilitati predare si formare (personal)_2019-2020

respectiv pe site-ul Universităţii din Oradea la adresa http://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Acorduri

Interviurile pentru selecţia persoanelor care doresc să participe la mobilitatile ERASMUS vor avea loc în data 10.07.2019, ora 10, sala B016. În vederea selecţiei, personalul didactic sau nedidactic care doreste să participe la programele ERASMUS va întocmi un dosar de candidatură care va conţine următoarele documente:
-fişa individuală;
- copie după actul de identitate;
- CV Europass, fără publicaţii;
- Copie după actul de identitate;
- Cod IBAN – Banca Transilvania;
- Programul de predare (Anexa 1 STA) / Programul de lucru (Anexa 1 STS)  aprobat de ambele părţi (copie sau original)

Dosarele de candidatură se depun la secretariatul facultăţii (B 101) până în data de 9.07.2019, ora 14.Burse ERASMUS+ pentru studenți anul universitar 2019-2020

Studenţii interesaţi de obţinerea unei burse ERASMUS+ pentru anul universitar 2019-2020 (mobilitate de studiu şi/sau mobilitate de plasament), sunt invitaţi să participe la interviul de selecţie organizat de Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică.

Anunt_selectie_pt_burse_ERASMUS_2019-2020

Model Scrisoare de intentie Model

Lista mobilităţilor disponibile pentru anul universitar 2019-2020 (mobilitate de studiu şi/sau mobilitate de plasament)

FIMT_Mobilitati studiu si plasament _studenti__2019-2020

 

Dosarele de candidatură se depun la secretariatul facultăţii (clădirea B, sala 101) până în data de 29.03.2019, ora 10.

Interviurile pentru selecţia persoanelor care doresc să participe bursele ERASMUS vor avea loc în data 29.03.2019, ora 14, sala B015.

 

Oportunitate de studii (an universitar 2019 - 2020) printr-o bursă de masterat în valoare de 5.000 de euro la o universitate din Olanda. 
Termen: 2 aprilie 2019
Detalii:

 

Mobilități, Alte programe

Programul Fulbright Student

Programul Fulbright Student pentru burse in anul academic 2020-2021
Programul se adreseaza studentilor si doctoranzilor romani, interesati de burse pentru masterat sau pentru cercetare (non-degree) in Statele Unite ale Americii.

Poster 2020-2021
Flyer_2020-2021