II.2.2.  Metode şi mijloace folosite în ciclul de viaţă al produsului

 

Activitate

Subactivitate

Metode

Mijloace

Persoane competente (P5-UO)

A1 – Analiza necesităţii

A11 - Sesizarea nevoii

 

 

 

A12 - Enunţarea nevoii

 

 

 

A13 - Validarea nevoii

 

 

 

A14 - Studiul de fezabilitate

 

 

 

A2 – Concepţie

A21 – Specificare cerinţe funcţionale

 

 

 

A22 - Studiu conceptual

Determinarea automată a rugozităţii suprafeţelor prin analiză fractală
(Anexa II.2.2.A22-P5)

 

Module program în mediul Matlab
(Anexa II.1.2 b – P5)

 

Pele Alexandru-Viorel, Tiberiu Vessellenyi
 

A23 – Concepţie produs

Proiectarea produselor şi urmărirea proiectelor utilizând platforma colaborativă
(Anexa II.3 a-P5)

 

TeamCenter Engineering, Solid Edge

Ţarcă Ioan, Pele Alexandru-Viorel, Iulian Stănăşel, Blaga Sandu Florin
 

A24 – Concepţie proces de fabricaţie

Programarea fabricaţiei utilizând sisteme decizionale fuzzy

Pachet de module program în mediul de programare MATLab

Blaga Florin Sandu

A3 – Fabricaţie

A31 - Concepţie SDV-uri speciale

 

 

 

A32 - Execuţie SDV-uri

 

 

 

A33 – Aprovizionare

 

 

 

A34 – Ordonanţare

Metoda drumului critic (fabricaţie unicate)

Microsoft Project

Blaga Florin Sandu

A35 – Execuţie piese

 

 

 

A36 – Asamblare şi expediere produs

 

 

 

A4 – Utilizare

A41 - Funcţionare

Programarea off-line a sistemelor robotizate
(Anexa II.2.2.A41a-P5)

 

Simularea funcţionării şi controlul roboţilor industriali prin mijloace de realitate virtuală
(Anexa II.2.2.A41b-P5)

 

Robot Studio

 

 

 

Matlab, VRLM, Solid Edge

Ţarcă Radu Cătălin
 

 

 

Ţarcă Radu Cătălin
 

 

A42 - Mentenanţă

Metodă adaptivă pentru aproximarea curbelor geometrice utilizând reţele neuronale
(Anexa II.2.2.A42-P5a)

Identificarea stărilor de funcţionare a sistemelor mecatronice integrate în celulelor flexibile de fabricaţie utilizând logica fuzzy
(Anexa II.2.2A42-P5b)

 

 

AutoCAD, AutoLisp

Băban Marius
 

 

 

 

 Băban Marius

A5 – Dispunere

A51 - Dezasamblare

 

 

 

A52 - Reciclare

 

 

 

A53 - Refabricare

 

 

 

A54 - Distrugere

 

 

 

A55 - Stocare