I.1.2.    Identificarea nevoilor de colaborare ale industriei

Sunt prezentate rezultatele cercetării de piaţă numai pentru zona geografică a partenerului P5 Oradea-Bihor.

Reţeaua naţională de cercetare în domeniul Ingineriei Integrate a Produselor şi Proceselor – INPRO (http://www.eng.upt.ro/inpro/), finanţată prin Programul Cercetare de Excelenţă - CEEX, din care fac parte echipe de cercetare universitare din Timişoara (coordonator), Bucureşti, Iaşi, Braşov, Sibiu, Oradea, Bacău şi Suceava, precum şi un institut naţional de cercetare, are ca obiectiv promovarea conceptului şi a soluţiilor PLM în industria românească.

În acest scop, într-o primă fază s-a propus identificarea nevoile de cercetare-dezvoltare-inovare ale industriei în domeniul PLM, în paralel cu definirea competenţelor membrilor reţelei în acest domeniu.

Chestionarele au fost întocmite de P4- Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu.

În primă fază s-a propus un chestionar (anul 2006) care are la baza nevoile industriei şi importanţa ciclului de viaţă al produsului la firmele din ziua de azi,

Acest chestionar este împărţit pe trei mari categorii: I. Ciclul de viaţă al produsului; II. Domenii de interese; III. Date specifice firmei. Dintre acestea se vor folosi doar primele două domenii, al treilea domeniu este doar informativ, pentru aflarea domeniului de activitate, destinaţia produselor, natura bunurilor oferite şi segmentul de consumatori căruia se adresează firmele.

Chestionar 2006

Firmele chestionate se încadrează în domeniile de activitate, cum ar fi: industria textilă (1); industria metalurgică (1); industria mijloacelor de transport (19); industria de maşini şi echipamente (18); învăţământ (3); industria de echipamente electrice (2); altele (17,dintre care: prelucrări mase plastice, mobilă, prelucrarea sticlei, reparaţii auto, industria alimentară, prestări servicii, comerţ autovehicule, instalaţii construcţii, transport).

Întreprinderile chestionate aparţin industriei de maşini şi echipamente, metalurgice, de mijloace de transport, textile, construcţii, servicii şi altele. Produsele acestora se adresează persoanelor fizice / juridice, consumatori finali / intermediari de pe piaţa locală, naţională sau internaţională.

Al doilea tip de chestionar (anul 2008) este mai simplificat privind doar nevoile de colaborare a industriei locale. Este împărţit în şase categorii şi anume: I. Posibilităţi de colaborare; II. Forma de colaborare; III. Tematica de colaborare; IV. Tematica de cercetare; V Cursuri de perfecţionare; VI. Date specifice companiei.

Chestionar 2008

Firmele în acest caz sunt aproape în aceleaşi domeniu de activitate, adică domeniul industrial metalurgic, construcţii, concepţie şi consultanţă etc.

Firme participante la studiu

Sunt prezentate rezultatele chestionarul din 2008, dar la anumite întrebări se încerca să se facă o paralelă între chestionarul din 2008 şi cel din 2006, pentru a se vedea care sunt diferenţele de răspuns.

Exemplu:

  • Tematica de colaborare

  • Concepţie / proiectare produse:

a)      Concepţia produse noi;

b)      Reconcepţie produse existente;

c)      Optimizarea funcţionării produselor;

d)      Proiectare în reţea;

e)      Altele..........

 

1.      Foarte dezinteresat;

2.      Dezinteresat;

3.      Interesat mediu;

4.      Destul de interesat;

5.      Foarte interesat.

 

 

Figura 2.10. Concepţie/proiectare produse – 2008
 
 
Figura 2.11. Concepţie/proiectare produse – 2006

Rezultatele studiului