Prezentarea proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea abilitatilor si competentelor studentilor de la profilele tehnice ale Universitatii din Oradea prin intermediul ingineriei concurente. Cheia ingineriei concurente este lucrul în echipa interdisciplinara, în care specialistii din diferitele compartimente ale unei firme industriale (CAD,CAE,CAM, asigurarea calitatii, fiabilitate, mentenanta, etc.) conlucreaza în conditii de parteneriat la proiectarea unui produs, anticipând defectele în scopul eliminarii aparitiei lor si evitând caderilor costisitoare. Aplicarea ingineriei concurente necesita transformari majore ale modul în care sunt organizate activitatile ingineresti, în sistemul de relatii dintre compartimentele si specialistii care concura la realizarea produsului, în modul în care fondul de cunostinte ingineresti este captat si reutilizat. Aceste transformari trebuie sa se reflecte si în pregatirea viitorilor ingineri, pentru ca acestia sa poata transpune masiv conceptul de inginerie concurenta în practica. Activitatile prevazute în proiect raspund acestui deziderat si vor realiza dezvoltarea competentelor viitorilor ingineri astfel incât acestia sa poata aplica, înca de la absolvirea facultatii, ingineria concurenta în dezvoltarea produselor pentru asigurarea avantajului competitiv organizatiilor din care vor face parte.