Numarul de identificare al contractului: POSDRU/18/1.2/G/29587
Investeste in oameni!
Fondul Social European
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica

CENTRUL DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALA

  • Domeniul Inginerie si Management

    Masterat

  • Domeniul Ingineria Autovehiculelor

  • Domeniul Inginerie Industriala

  • Domeniul Mecatronica

Stabilirea traseului profesional

1. Consultarea "Clasificarea ocupatiilor din România" – COR
• sunt descrise grupele majore de ocupatii din România
http://www.mmuncii.ro/ro/legislatie-munca-clasificarea-ocupatiilor-din-romania-42-view.html
• Clasificarea Ocupatiilor din Romania este un nomenclator aparut în anul 1995 şi aprobat prin Ordinul comun al Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 138/1949/1995. În prezent, in nomenclator sunt cuprinse 3852 de ocupaţii, dar numaăul lor se modifică în permanenţă în funcţie de modificările din piaţa muncii

2. Consultarea “Listei standardelor ocupationale”
• se prezinta corespondenta dintre standardele ocupationale si ocupatiile din COR
• sunt descrise ocupatiile si unitatile de competente aferente.
http://so.cnfpa.ro/so/

3. Consultare Grila 1 de descriere a programului de studii
• se realizeaza descrierea domeniului/programului de studii prin identificarea competenţelor profesionale şi transversale.

4. Consultare Grila 2 de descriere a programului de studii
• sunt stabilite corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi transversale, ariile de conţinut, disciplinele de învăţământ şi creditele alocate

5. Consultare Plan de invatamint al programului de studii