despre proiect       parteneriat       etape       rezultate      articole publicate       contact    Romana Engleza

Etapa I:
Definirea temei complexe si a structurii ei.
Termen de predare: decembrie 2007
 • Activitate I.1 Analiza sistemului logistic european si in particular a celui romanesc. Evolutie si tendinte.
 • Activitate I.2. Identificarea si studiul tehnologiilor informatice si de comunicare utilizate de catre IMM-uri la accesarea facilitatilor oferite de sistemul logistic
 • Activitate I.3. Definirea ariei geografice a retelei logistice colaborative
 • Activitate I.4. Realizare pagina web operativa pentru gestionarea informatiilor din cadrul proiectului
 • Activitate I.5. Management de proiect
Etapa II:
Studiul si analiza cadrului si a componentelor retelei logistice colaborative
Termen de predare: iunie 2008
 • Activitatea II.1. Analiza dimensiunilor cadrului retelei (dimensiunea logistica, a dimensiunea interoperabilitatii si respectiv a dimensiunea tehnica)
 • Activitatea II.2. Identificarea nevoilor din punct de vedere logistic a IMM-urilor client si respectiv a firmelor care ofera servicii logistice din aria geografica a retelei logistice colaborative
 • Activitatea II.3 Definirea componentelor retelei prin clustere si a atributrelor acestora
 • Activitatea II.4. Identificarea si selectarea metodelor de optimizare si rafinare a selectiilor de clustere
 • Activitatea II.5. Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domeniii specifice proiectului
 • Activitate II.6 Management de proiect
Etapa III:
Modelarea retelei logistice colaborative
Termen de predare: decembrie 2008
 • Activitatea III.1. Generarea de modele candidat pentru reteaua logistica colaborativa
 • Activitatea III.2. Alegerea unor seturi de clustere in vederea testarii modelelor generate
 • Activitatea III.3. Simularea functionarii retelei logistice pe modelele candidat cu seturile de clustere selectate. Alegere model optim
 • Activitatea III.4. Management de proiect
Etapa IV:
Definirea structurii sistemului informatic experimental pentru reteaua logistica colaborativa si elaborarea bazei de date aferenta componentelor retelei
Termen de predare: iunie 2009
 • Activitatea IV.1. Definirea structurii sistemului informatic experimental a retelei logistice colaborative si a parametrilor de monitorizat
 • Activitatea IV.2. Elaborarea de baze de date care sa defineasca componentele retelei logistice
 • Activitate IV.3. Management de proiect
Etapa V:
Realizarea sistemului informatic experimental pentru reteaua logistica colaborativa. Activitate de suport si promovare a rezultatelor proiectului
Termen de predare: septembrie 2009
 • Activitatea V.1. Dezvoltarea programului informatic experimental al retelei logistice, si realizare portal de prezentare a proiectului
 • Activitatea V.2. Testarea sistemului informatic experimental pe set real de entitati economice
 • Activitatea V.3. Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor
 • Activitatea V.4. Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale / internationale, targuri nationale / internationale)
 • Activitatea V.5. Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor
 • Activitate V.6. Management de proiect


Copyright 2007 SC IPA SA sucursala Cluj