Prezentare

Începând cu anul universitar 2008-2009, în cadrul Facultăţii de Inginerie Managerială şi Tehnologică se înfiinţează centrul de formare în SOLID WORKS cu scopul de a pregăti specialişti în CAD/CAM/CAE şi de a-i instrui în utilizarea acestui soft.

Centrul deţine 10 licenţe educaţionale SOLIDWorks 2008 prin parteneriat cu CADWorks Romania

Reponsabil cu dezvoltarea acestui centru este ş.l. dr. ing. Flavius A. Ardelean membru al Catedrei de Mecatronică şi Mecanică Fină din cadrul Facultăţii de IMT. Experienţa acestuia în utilizarea softurilor CATIA, Solid Works, Solid CAM, Solid Edge, ProEngineer, AutoCAD este o garanţie a calităţii actului educaţional care se doreşte implementat Centrului de instruire Solid Works.

Activități

Modulele ce se studiază sunt: SOLID PART, ASSEMBLY, DRAFTING, SHEET METAL În partea de CAD/CAE se utilizează SOLID WORKS impreuna cu COSMOS care este deja integrat in softul SOLID WORKS.

Pentru partea de CAM se va utiliza SOLID CAM, soft ce rulează sub SOLID WORKS şi care reprezintă cea mai bună soluţie pentru trecerea la manufacturing.

Contact

Director centru

  • Şef lucrări dr. ing. Flavius A. Ardelean
  • 0745597702
  • aflavius@uoradea.ro

Instructori

  • Conferenţiar dr. ing. Iulian Stănăşel
  • 0745231309
  • stanasel@uoradea.ro