REZULTATE

Realizarea consorţiului a urmărit crearea cadrului organizatoric pentru managementul proiectului şi o mai eficientă colaborare internă şi internaţională între universităţile şi societăţile comerciale partenere în proiect.

S-a realizat documentare privind stadiul actual al dezvoltărilor referitoare la prelucrările în 5 axe. S-a efectuat documentarea şi analiza în vederea proiectarii SDV-urilor. A fost facută o documentare privind stadiul actual al cercetărilor privind construcţia şi utilizarea dispozitivelor inteligente.

S-a proiectat un cap de gaurit multiax. Finalizarea proiectării constructive asistată de calculator a meselor roto- basculante. S-au elaborat modelele 3D, desenele de ansamblu şi de execuţie 2D. De asemenea, s-au utilizat proceduri CAE pentru dimensionarea şi verificarea reperelor din componenţa meselor roto- basculante. Dintre aceste proceduri se amintesc acelea care au la bază analiza cu elemente finite.

Elaborarea tehnologiilor de execuţie ale subansamblurilor şi reperelor meselor roto- basculante. Au fost proiectate tehnologii de sudare ale subansamblurilor din cadrul meselor şi tehnologii de prelucrare prin aşchiere. La proiectarea proceselor tehnologice s-au avut în vedere resursele partenerului SC EMSIL TECHTRANS SRL.

Reperele au fost lansate în fabricaţie, aflandu-se în diferite stadii de prelucrare. Partenerul SC EMSIL TECHTRANS SRL a realizat aprovizionarea cu componentele standardizate (tipizate). In vederea evaluării performanţelor mesei roto- basculante s-a achitionat un echipament de măsurare şi calibrare (sistem de măsurare laser pentru maşini-unelte). S-au elaborat metodele de evaluare a preciziei geometrice şi de măsurare a parametrilor cinematici şi dinamici. S-a aleges şi s-a achiziţionat sistemul de control BALLBAR QC20-W cu transmisie a datelor prin wireless de la Renishaw. Fabricatia reperelor nestandarizate. Montarea RTT-5. Obtinerea produsului final. Evaluarea precizie

Lucrari stiintifice publicate:
RESEARCHES REGARDING ROTARY –TILTING TABLE PRECISION EVALUATION METHOD USING THE BALLBAR SYSTEM Confirmare accept lucrare - Proceedings of the Romanian Academy