Rezultate

Datorită faptului că există multe companii locale care produc componente pentru industria auto şi care sunt filiale ale unor mari companii străine, companiile industriale implicate în acest proiect pot găsi o piaţă de desfacere atât in tarile proprii cât şi în cele din uniunea Europeană.

Proiectul va avea implicaţii în ceea ce priveşte promovarea imaginii partenerilor, facilitează accesul la o reţea antreprenorială, transferă cunoştinţele şi experienţa acumulate prin participarea la conferinţe, seminarii, prezentări etc. Companiile implicate in proiect vor dezvolta relaţii bilaterale care vor favoriza accesul lor pe piaţa Uniunii Europene,

Pentru realizarea prototipului, echipele de cercetători din cadrul proiectului utilizează o varietate de metode ştiinţifice începând cu metode teoretice, modelare numerică, cercetări experimentale şi analizare a rezultatelor experimentale.

In scopul asigurării transferului rezultatelor obţinute la realizarea prototipului, partenerii implicaţi în proiect vor consulta firme reprezentative care utilizează linii de asamblare auto. Produsul final va fi realizat în concordanţă cu rezultatele şi recomandările primite de la posibili beneficiari.

În ceea ce priveşte rezultatele estimate din punct de vedere economic proiectul poate contribui la:
• crearea de noi locuri de muncă;
• posibilitatea ca unele firme sa devina furnizori pentru firmele care produc sistemul de transport proiectat
• dezvoltarea colaborărilor între firme ce activează în domenii conexe.
• dezvoltarea şi utilizarea eficientă a capitalului uman prin suportul asigurat de universităţile implicate;
• promovarea incluziunii sociale a grupurilor defavorizate prin crearea unor noi oportunităţi de angajare;
• generarea unei creşteri economice şi a capacităţii concurenţiale a firmelor implicate

Proiectul creează un parteneriat între universităţi şi agenţi economici ceea ce facilitează tranziţia absolvenţilor pe piaţa muncii

Pentru universităţile implicate, cunoştinţelor si experienţele acumulate în cadrul proiectului vor fi transmise către studenţii din generaţiile următoare pentru dezvoltarea competenţelor în ceea ce priveşte proiectarea, experimentarea şi fabricarea şi unor produse de complexitate ridicată. Totodată proiectul va contribui la creșterea prestigiului științific și dezvoltarea potențialului de cercetare al universităţilor implicate, ceea ce va determina atragerea de studenţi pentru a fi pregătiți pentru piața muncii.