Numarul de identificare al contractului: POSDRU/18/1.2/G/29587
Investeste in oameni!
Fondul Social European
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Facultatea Inginerie Manageriala si Tehnologica


Contact


Departamentul de Inginerie mecanica si Autovehicule
- Conf. dr. ing. Mitran Tudor
tudor_mitran06@yahoo.com

Departamentul de Inginerie si management
- Prof. dr. ing. Pop Mircea
popmt@uoradea.ro