Despre Noi

Promovarea cercetării interdisciplinare și integrate în domeniile de competențe și interese: inginerie industrială, inginerie și management, robotică și mecatronică, inginerie mecanică și ingineria autovehiculelor

Direcții de cercetare

Sisteme integrate industriale, de fabricație și servicii

Management industrial / Inginerie managerială

Sisteme mecatronice și roboți industriali

Ingineria transporturilor și automobile

Materiale și clădiri inteligente

Tehnologii ale informației și cunoașterii / Informatică aplicată

Educație și formare continuă / e-learning în inginerie mecanică și industrială

Obiectul de activitate al Centrului de Cercetare îl constituie dezvoltarea cunoașterii în domeniul tehnic prin

Publicarea rezultatelor cercetării în reviste cotate ISI și BDI

Participarea la programe/granturi de cercetare-dezvoltare naţionale

Contracte de cercetare cu mediul socio-economic

Dezvoltarea de direcții noi de cercetare stiințifică și tehnologică inter și pluridisciplinare, în concordanță cu tendințele actuale pe plan mondial și european

Participarea la programe de cercetare dezvoltare naționale și europene prin propuneri de granturi, încheie convenții și contracte

Dezvoltarea și formarea resursei umane înalt calificate, atât la nivelul corpului de cercetare, cât și al studenților (în special cei de la masterat), în scopul abordării concrete a cercetării științifice

Organizarea și participarea la manifestări cu caracter științific în domenii legate de preocupările centrului

Cooperarea cu alte Centre de Cercetare din țară și străinătate, societați profesionale și științifice

Specializarea ştiinţifică a membrilor centrului în următoarele domenii principale de cercetare ale centrului

Acordarea de asistență sub aspect tehnic și de laborator programelor de învățământ și cercetare care se derulează la Universitatea din Oradea

Proiecte Internaționale

HURO/0802/100/MICROMODEL/2010-2012

HURO/0802/155/INTELBUILD/2010-2012

HURO/0901/179/MECHA/2010-2011

FP6, ERA-NET, MANUNET/7037/2011/RTT-5

Program POS CCE, O231, nr. 278/11.11. 2010

Proiecte Naționale

POSDRU/60/2.1/S/34217

POSDRU/22/2.1/G/29349 2010-2011

POS DRU/109/2.1/G/81459 2011-2013

POSDRU/18/1.2/G/29587 201-2011

Structura de personal

Person

Conf.dr.ing.
STĂNĂȘEL Iulian

Director
Person

Prof. univ. dr. ing.
BLAGA Florin Sandu

Coordonator direcție de cercetare

Sisteme integrate industriale, de fabricație și servicii

Person

Prof. univ. dr. ing.
BUNGĂU Constantin

Coordonator direcție de cercetare

Management industrial / Inginerie managerială

Person

Prof. univ. dr. ing.
ȚARCĂ Radu Cătălin

Coordonator direcție de cercetare

Sisteme mecatronice și roboți industriali

Person

Prof. univ. dr. ing.
RUS Alexandru

Coordonator direcție de cercetare

Ingineria transporturilor și automobile rutiere

Person

Prof. univ. dr. ing.
VESSELENYI Tiberiu

Coordonator direcție de cercetare

Materiale și clădiri inteligente

Person

Prof. univ. dr. ing.
BĂBAN Călin Florin

Coordonator direcție de cercetare

Tehnologii informaționale bazate pe cunoaștere în industrie și servicii

Person

Prof. univ. dr. ing.
PELE Alexandru-Viorel

Coordonator direcție de cercetare

Educație și formare continuă / e-learning în inginerie mecanică și industrială

Person

Șef lucrări dr. ing.
PAȘC Ildiko Margito

Secretar executiv

 

Person

Prof. univ. dr. ing.
BĂBAN MARIUS

Person

Conf. univ. dr. ing.
BUIDOŞ TRAIAN

Person

Conf. univ. dr. ing.
CHIOREANU NICOLAE

Person

Dr. ing.
CSOKMAI LEHEL SZABOLCS

Person

Șef lucrări dr. ing.
DRAGOMIR GEORGE

Person

Conf. univ. dr. ing.
HULE VOICHIŢA

Person

Conf. univ. dr. ing.
MIHĂILĂ ŞTEFAN

Person

Conf. univ. dr. ing.
MITRAN TUDOR

Person

Conf. univ. dr. ing.
MOGA IOAN

Person

Șef lucrări dr. ing.
MOLDOVAN OVIDIU

Person

Conf. univ. dr. ing.
PATER SORIN MARCEL

Person

Conf. univ. dr. ing.
POP DELIA

Person

Prof. univ. dr. ing.
POP MIRCEA TEODOR

Person

Conf. univ. dr. ing.
POP PETRU ADRIAN

Person

Conf. univ. dr. ing.
PRICHICI MARIANA ADRIANA

Person

Conf. univ. dr. ing.
ȚARCĂ IOAN CONSTANTIN

Person

Șef lucrări dr. ing.
TOCUŢ PAVEL DĂNUŢ

Laboratoare de cercetare

Universitatea din Oradea, Inginerie Managerială și Tehnologică, Centrul de Cercetare în Inginerie Integrată şi Tehnologii Avansate - CCIITA

Laborator de Proiectare asistata în inginerie mecanica

Laborator de Mașini și sisteme de producție

Laborator de Tehnologia construcțiilor de mașini

Laborator de Tehnologia materialelor si tehnologia asamblărilor nedemontabile

Laborator de Prelucrarea datelor, modelare si simulare în inginerie și management

Laborator de Știința și ingineria materialelor și suprafețelor

Laborator de Robotica, mecatronica și sisteme de fabricație flexibilă

Laborator de Dispozitive mecanice și acționari hidropneumatice

Laborator de Tehnici de măsurare și diagnosticare

Laborator de Mecanică

Laborator de Rezistenţa Materialelor

Laborator de Mecanisme

Laborator de Toleranţe şi control dimensional

Laborator de Acționări hidraulice si pneumatice

Laborator de Sisteme senzoriale

Laborator de Informatică Aplicată în Mecanică și Fabricație

Laborator de Dinamica autovehiculelor

Laborator de Tehnici şi echipamente de diagnosticare a autovehiculelor

Laborator de Construcția și calculul autovehiculelor

Laborator de Sisteme neconvenționale de propulsie locaţie

Laborator de Combustibili şi materiale pentru exploatarea autovehiculelor

Laborator de Echipamente electrice şi electronice la autovehicule

Echipamente achiziționate în ultimii 5 ani

Universitatea din Oradea, Inginerie Managerială și Tehnologică, Centrul de Cercetare în Inginerie Integrată şi Tehnologii Avansate - CCIITA

Microscop cu forță atomică AFM 5500 Agivent Technologies, scanner 90x90 microni, 9x9 microni, rezoluție 0.5 nanometri 250000 euro

Nonoindenter G200, tip Bercovici, rezoluție 500 nanonewtoni 170000 euro

Sistem Reverse Engineering și Rapid Prototyping

Standuri hidraulice și pneumatice

Stand încercare combustibili alternativi biodiesel TQ

Stand pentru determinarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze

Stand computerizat SAFELANE PRO II, BREKON141-4, pentru testarea frânelor, a capacităţii de încărcare şi bilanţul de tracţiune a autovehiculelor

Stand pentru tester suspensii CONTACTEST 2100 cu măsurarea sarcinii pe punte

Stand VBOX MINI 10HZ GPS DATALOGGER PCMCIA-CAN/2 Series 2, 2-Port, High-Speed PCMCIA-CAN – interfața achiziție date

Stand motor cu aprindere prin compresie echipat cu sistem de injecţie Common Rail

Sistem de propulsie hibridă termo-electrică

Sisteme de achiziții de date

Sisteme de achiziții de date si senzori pe fibra optică

Sisteme de măsurare a zgomotelor si vibrațiilor

Motor diesel D128 in stare de funcţionare pe stand

Frână hidraulică pentru motoare policilindrice cuplată la motorul D128

Aparat de diagnosticare Modis

Analizor de gaze MOTORX

Opacimetru MOTORX

Autoturism Ford Kia

Vibrometru laser

Interferometru laser

Ballbar tester

Tub acustic

Roboți mobili (5 buc.)

Roboți ABB (2 buc.)

Camera termografică profesională

Osciloscop si aparate de măsură

Software Siemens (Nx, FemAp, Technomatix,PLM Teamcenter Eng)

Soft specializat pentru achiziţia şi prelucrarea datelor standului TD 200

Soft AVL (programele FIRE, BOOST)

Software specializat micromodelare şi simulare trafic VISSIM 5.30

Galerie

Universitatea din Oradea, Inginerie Managerială și Tehnologică, Centrul de Cercetare în Inginerie Integrată şi Tehnologii Avansate - CCIITA

Contact

Universitatea din Oradea, Inginerie Managerială și Tehnologică, Centrul de Cercetare în Inginerie Integrată şi Tehnologii Avansate - CCIITA

Str. Universităţii nr. 1, Oradea, 410087, Bihor