OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivele generale ale proiectului
Realizarea consorţiului international de cercetare-dezvoltare format din instituţii de învaţământ superior şi societăţi comerciale din domeniu.

Documentarea şi analiza soluţiilor. Documentarea privind stadiul actual al domeniului cercetat – mese rotobasculante comandate numeric. Analiza soluţiilor existente.

Participarea membrilor consorţiului la activitatea de cercetare in vederea identificarii celor mai bune solutii constructiv- funtionale pentru mesele roto-basculante si pentru integrarea acestora cu centre de prelucrare CNC.

Proiectarea constructiva asistata de calculator (CAD- Computer Aided Design) in varianta finala a meselor rotobasculante. Elaborarea modelelor 3D. Elaborarea desenelor de ansamblu 2D. Elaborarea documentatie tehnice (desene de executie) pentru reperele meselor rotobasculate.

Calculul de dimensionare si de verificare a componentelor meselor rotobasculante utilizand proceduri de tip cae (CAE- Computer Aided Engineering). Proiectarea proceselor tehnologice utilizand proceduri de tip cam (CAM- Computer Aided Manufacturing) pentru proiectarea proceselor tehnologice. Realizarea efectiva de catre SC EMSIL TECHTRANS SRL a componentelor netipizate.

Achizitionarea componentelor tipizate. Elaborarea constructiva a unor SDV-uri destinate prelucrarii reperelor din componenţa mesei rotobasculante. Asamblarea RTT-5. Obtinerea produsului final. Testarea, masuratori- receptie. Integrarea RTT-5 pe centru de prelucrare in 5 axe. Diseminarea rezultatelor cercetarii.