Sponsor Principal

EMSIL

Phone: 004 0259 422 221
Fax: 004 0259 413 756
Mobile: 004 0758 256 164
Email: carol.miklos@emsil.ro
Address: Str. Fabricilor, Nr. 8/B, 410125, Oradea, Bihor, Romania


COMAU


Parteneri

AIIMI

AGIR

AMIER

ARTN

SIAR

SRR

AUIF

TEMATICI PRINCIPALE

MECANICĂ : Mecanică, Rezistența materialelor, Vibrații mecanice, Metode numerice, Matematici aplicate, Mașini și echipamente

MECATRONICĂ : Roboți industriali, Mecanisme, Organe de mașini, Mecanică fină, Tribologie, Senzori, A.I., Sisteme pneumatice și hidraulice, Spații inteligente

TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI : Tehnici CAD/CAM, Sisteme flexibile și integrate, Materiale, Tehnologii neconvenționale, Tehnologii CNC

MANAGEMENT ȘI INGINERIE ECONOMICĂ : Managementul sistemelor de producție, Resurse umane, Marketing, Ingineria calității, Logistică industrială și planificarea materialelor, Managementul riscului, Managementul cunoașterii

INGINERIA AUTOVEHICULELOR ȘI TRANSPORTURILOR : Solutii noi pentru autovehicule rutiere, Autovehiculele şi mediul, Sisteme avansate de transport şi trafic rutier, Metode avansate de fabricaţie pentru autovehicule rutiere, Materiale noi, logistica şi tehnologii noi de fabricaţie pentru autovehicule rutiereANNUAL SESSION OF SCIENTIFIC PAPERS "IMT ORADEA - 2018" STUDENTS

Parteneri media

publicationethics.org

www.ourglocal.com

conference.researchbib.com

eventful.com

academickeys.com

scipio.ro