Proiect nr 125/cp/I/2007 “ Laborator complex pentru diagnoza, analiza si predictia fiabilitatii echipamentelor mecatronice integrate in celulele flexibile de fabricatie”

Finantare:Bugetul de stat
Denumirea programului in cadrul PN II: CAPACITATI
Categorie proiectModulul I, PI
Valoarea contractului: 500 566 lei
Autoritatea contractanta:Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Contractor:Universitatea din Oradea
Director program:conf.dr.ing. Baban Marius