Serviciil ST oferite de noul laborator / instalaĊ£ie :

1. diagnoza echipamentelor mecatronice integrate in celule flexibile de fabricatie (EMICFF)
2. identificarea starilor de functionare a echipamentelor mecatronice integrate in celule flexibile de fabricatie, utilizand sisteme fuzzy
3. analiza si predictia fiabilitatii echipamentelor EMICFF
4. mentenanta EMICFF
5. ordonantarea fabricatiei produselor
6. programarea robotilor