Etape

Anul Etapa/ Activitatea
2006 Etapa I - Documentare si Studiu tehnic
  Activitate I.3 - Documentare şi studiul de structura, concentratii si efecte de distributie ale poluantilor acustici in aglomerarile urbane din Romania, comparative cu UE –Studiu de caz pentru zone de risc in judetul Bihor. P2-Univ.Oradea
2007 Etapa II - Elaborarea de metode si solutii tehnologice pentru determinare cantitativa si calitativa a poluantilor de tip sunete si vibratii din aglomerarile urbane si impactului asupra mediului si organismului uman
  Activitate II.3 - Elaborare de metode si soluţii tehnologice pentru determinarea modalităţilor de măsurare a impactului poluantului sonor asupra mediului. Definirea zonei pilot reprezentative pentru o aglomerare urbana-studiu de caz Oradea. Modalitati de masurare a transmiterii oscilatiilor si undelor si actiunii acestora asupra asupra organismului uman. P2-Univ.Oradea
2007 Etapa III - Dezvoltarea componentelor sistemului computerizat de monitorizare. Dezvoltarea modelelor de propagare a poluanţilor de tip sunete si vibraţii si a modelelor de evaluare a impactului ecologic
  Activitate III.3 - Dezvoltare modele de evaluare a atenuarii poluantuluiin sonor. Stabilire specificatii pentru un sistem informatic suport decizie pentru autoritati cu atributii in domeniul poluarii prin sunete si vibratii. P2-Univ.Oradea
2008 Etapa IV Realizare, implementare sistem pilot
  Activitate IV.3. - Culegere date experimentale, din zona pilot Oradea. Incarcare baze de date. Verificare si validare modele pe baza datelor experimentale. P2-Univ.Oradea
  Etapa V - Experimentare sistem in conditii reale. Elaborare documentatii de utilizare, diseminare informatii, activitati suport
  Activitate V.2. Experimentare sistem, implementare baze de date modele, prelucrare informatii, creere harti de zgomot pentru zona pilot Oradea. P2-Univ.Oradea
  P2-Univ.Oradea- Comunicari, articole, brosuri de prezentare
  Activitate V.7 Elaborare materiale suport instruire
  P2-Univ.Oradea- Suport curs "Poluare prin sunete si vibratii"