SIstem COMputerizat de monitorizare a poluarii prin SUnete si Vibratii in aglomerarile urbane


Finantare Buget de Stat –Autoritatea Naţională pt. Cercetare Ştiinţifică
• Buget total proiect: 1 676 870 lei
• Buget Universitatea Oradea: 100 000 lei
Programul Cercetare de excelenta
Categoria de proiect Modul I , P-CD
Durata contractului: 24 luni
Autoritatea Contractanta CNP - INFOSOC
Contractor titular: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Director proiect: prof. conf. ing. Mariana ARGHIR- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Responsabil stiintific Universitatea Oradea Universitatea Oradea: conf. dr. ing. Florin BLAGA (fblaga@uoradea.ro)