Proiectul UNIKM

Instituţiile de educatie inginereasca sunt medii de lucru unde se pune un accent deosebit pe schimbul de idei şi transferul cunoştinţelor. Dar astăzi aceste institutii se află în faţa unor importante provocări, trebuind să recunoască şi să răspundă schimbărilor societăţii bazate pe cunoaştere.

Eterogenitatea producerii cunoştinţelor, globalizarea educaţiei universitare, aşteptările diverse asupra realizărilor în domeniul învăţării şi cercetării, precum şi schimbările rapide ale tehnologiei furnizează universităţilor noi provocări, astfel ca rolul tradiţional acestora ca furnizori ai cunoaşterii este în schimbare. Fundamental este modul in care instituţiile de educaţie inginereasca se pot adapta şi acţiona suficient de repede pentru a ţine pasul cu schimbările, iar managementul cunoşterii poate oferi un raspuns la provocarile societăţii cunoaşterii.

Instituţiile de învaţământ superior, si in particular cele din domeniul tehnic, par a fi bine plasate pentru adoptarea managementului cunoaşterii, fiind medii de lucru unde se pune un accent deosebit pe schimbul şi transferul cunoştinţelor. Desi ideea ca managementul cunoasterii poate conduce spre o institutie de educatie universitara inginereasca care are abilitatea continua de a dezvolta resursele existente si a crea noi capabilitati intr-o societate dinamica si complexa este provocativa, exista prea putine cercetari in acest domeniul in tara noastra. In acest context, proiectul reuneşte sub forma unui consortiu cercetatori de la universitati din Oradea, Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si un institut de cercetari economico-sociale si sondaje, care consimt să împărtăşească competenţele şi cunoştinţele pe care le deţin, pentru dezvoltarea unui mediu de lucru bazat pe managementului cunoaşterii în educaţia inginereasca.

Realizarea proiectului va dovedi ca institutiile romanesti de educatie inginereasca sunt capabile să-şi organizeze cunoştinţele pentru a-si imbunatati eficacitatea, eficienţa si competitivitatea prin accelerarea cercetării şi dezvoltării, o mai mare focalizare a învăţării, un acces mai bun la expertiză şi o mai mare valoare derivată din cunoştinţele academice şi operationale.