OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivele generale ale proiectului
Managementul cunoasterii devine esential pentru ca o universitate sa fie capabila să-şi dezvolte cunoştinţele, să creeze noi cunoştinţe şi să răspundă mediului de lucru de o manieră care să satisfacă simultan scopurile organizaţiei şi să se adapteze perturbaţiilor din respectivul mediu de lucru. In acest context, mangementul cunoasterii devine un proces strategic care le permite universitatilor sa tina pasul cu schimbările societăţii cunoaşterii, sa isi imbunatateasca competitivitatea organizationala si sa evolueze spre excelenta
Pornind de la aceste considerente, proiectul urmăreşte susţinerea activităţi de cercetare dezvoltare, desfăşurate în comun de membrii consortiului, pentru dezvoltarea unui mediu de lucru bazat pe managementului cunoaşterii în educaţia inginereasca, in vederea dezvoltarii unor noi abordări si generarii inovaţiei în activităţile de cercetare si didactice, respectiv imbunatatirii eficacitatii si eficienţei proceselor si serviciilor unei universitati.

Obiective specifice ale proiectului
1. Crearea, dezvoltarea si integrarea consortiului;
2. Iniţierea, efectuarea şi dezvoltarea de cercetări în comun pentru:
a) identificarea dimensiunilor managementul cunoaşteri in educatia inginereasca;
b) stabilirea corelatiilor si diferentelor in utilizarea managementului cunoasterii in cadrul educatiei ingineresti;
c) dezvoltarea unui mediu de lucru al managementului cunoaşterii în instituţiile de educatie inginereasca romanesti.
3. Transmiterea cunoştinţelor si valorificarea rezultatelor.