Centrul științific studențesc SELF-UP (Students in Engineering Learn for Future - UP) este organizat și funcționează în cadrul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică începând cu 24 aprilie 2018.

Misiunea centrului  este aceea de a implica studenții facultății în activități profesionale legate de marketing și management, specifice domeniului în care se pregătesc.

Viziunea centrului decurge din implementarea mai aprofundată a principiilor învățării centrate pe student și extinderea proceselor de învățare din curiculla universitară cu activități practice care să consolideze și să dezvolte cunoștințele profesionale acumulate de studenți.

Valorile pe care se sprijină activitatea centrului sunt: implicare, creativitate, respect, pasiune, dezvoltare personală, empatie, voluntariat

Obiectivele centrului vizează desfășurarea de activități concretizate în:

 • cercetare științifică în diferite domenii care pot fi realizate de studenți;
 • participarea la concursuri științifice profesionale;
 • organizarea de activități legate de antreprenoriat și promovarea lui între studenți;
 • participarea la activitățile legate de promovarea facultății;
 • organizarea de manifestări științifice studențești – concursuri, workshopuri, sesiuni de comunicări, etc.;
 • conceperea și publicarea de lucrări științifice;
 • organizarea și participarea la Școli de vară;
 • realizarea de cercetări și sondaje referitoare la diferite aspecte ale activității facultății;
 • implicarea studenților facultății în acțiuni de voluntariat, în acțiuni legate de comunitate, acțiuni umanitare, etc.;
 • stabilirea de parteneriate cu centre, asociații sau cercuri studențești care au obiective comune;
 • organizarea trimestrială a unor campanii umanitare
 • organizarea de excursii de studii sau vizite în firme;
 • stabilirea unor parteneriate de colaborare și schimb de informații din domenii specifice cu firmele din domeniu.

Domenii de activitate vizate prin activitățile centrului:

 • marketing concretizat în promovarea, publicitate, cercetări de marketing, etc.
 • management cu următoarele subdomenii: managementul resurselor umane, management general, managementul cercetării și dezoltării, managementul ciclului de viață al produselor, etc.
 • antreprenoriat

Proiecte: AntreprenorIng, Săptămâna bobocilor, Bradul facultății, etc.

Coordonator: conf.dr. Delia POP

Sediu:

Clădirea E, sala E021

Contact:

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: SelfUpOradea