Admitere Licență_2022

 
                                                         
Prezentarea programelor de studii: 
Autovehicule rutiere
Inginerie economică în domeniul mecanic
- Mecatronică și Robotică

Tehnologia construcțiilor de mașini  
Admitere Licență_iulie și septembrie 2022

  • Studenții care au trecut de la forma de școlarizare ”cu taxă” la forma ”fără taxă” vor transmite/depune la Secretariatul facultății codul IBAN (formularul de la bancă!) al contului în care urmează să se vireze prima tranșă din taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului (Contul trebuie să fie, obligatoriu, pe numele studentului).

________________________________________________________________
Admitere Licență_septembrie 2022 Rezultate finale ADMITERE LICENȚĂ - sesiunea septembrie 2022 (Afișat la data: 22.09.2022)
  • Candidați străiniIMPORTANT!!!   
Confirmarea locului_LICENȚĂ_septembrie 2022


Rezultate provizorii ADMITERE LICENȚĂ - sesiunea septembrie 2022 (afișat la data: 16.09.2022)

Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:

a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând).


          Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere/ .

                                                            
__________________________________________________________________
Admitere Licență_iulie 2022 


Rezultate finale ADMITERE LICENȚĂ - sesiunea iulie 2022 (
Afișat la data: 28.07.2022)
  • Candidați străini IMPORTANT!!! CONFIRMAREA LOCULUI_ADMITERE LICENȚĂ

Rezultate provizorii ADMITERE LICENȚĂ - sesiunea iulie 2022 
(afișat la data: 22.07.2022)

Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:

a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând).


          Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere/ .

Reglementări:

- Metodologie admitere 2022, LICENȚĂ, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
- Ghidul admiterii LICENȚĂ, iulie 2022, Universitatea din Oradea
- Metodologia organizării admiterii la studii de LICENȚĂ pentru anul universitar 2022-2023, la Universitatea din Oradea (HS 28/24.02.2022)
- Ordinul nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii de licență, de master și de doctorat - cu modificări


  • Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de licență  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)