Admitere Licență_2022

 
                                                         
                                                         Prezentarea programelor de studii: 
                                                                   - Autovehicule rutiere
                                                                   - Inginerie economică în domeniul mecanic
                                                                   - Mecatronică și Robotică

                                                                   - Tehnologia construcțiilor de mașini 

 
                                                                                


__________________________________________________________________
Admitere Licență_iulie 2022           Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere/ .
  • Taxe admitere 2022; Modalități de achitare a taxelor
  • Fișa de înscriere_admitere_LICENȚĂ_iulie 2022 + Declarație prelucrarea datelor personale
  • Cerere intenție înscriere Licență_pentru candidați de etnie rromă
  • Confirmarea locului_LICENȚĂ_iulie 2022
  • În atenția candidaților care au mai fost înmatriculați la studii universitare de licență
  • Statut student BUGETAT- student CU TAXĂ
  • Constituirea formațiunilor de studiu, LICENȚĂ

    _________________________________________________________________________________
Reglementări:

- Metodologie admitere 2022, LICENȚĂ, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
- Ghidul admiterii LICENȚĂ, iulie 2022, Universitatea din Oradea
- Metodologia organizării admiterii la studii de LICENȚĂ pentru anul universitar 2022-2023, la Universitatea din Oradea (HS 28/24.02.2022)
- Ordinul nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii de licență, de master și de doctorat - cu modificări


  • Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de licență  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)