Admitere Licență_2024  

ADMISSION EXAM FOR FOREIGN STUDENTS                                                         
Prezentarea programelor de studii: 
Tehnologia construcțiilor de mașini 
- Mecatronică și Robotică
Inginerie economică în domeniul mecanic 
Autovehicule rutiere


  Pliant admitere 2024

__________________________________________________________________
Admitere Licență_iulie 2024 

          Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere Declarație studii anterioare

_________________________________________________________________________________
Reglementări:

- Regulament admitere 2024, LICENȚĂ, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

- Ghidul admiterii LICENȚĂ, 2024, Universitatea din Oradea

- Regulamentul organizării admiterii la studii de LICENȚĂ la Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2024-2025,  (HS nr. 01/22.02.2024)

- Regulament privind echivalarea și recunoașterea perioadelor de studii în vederea admiterii în an superior

- Regulament admitere români de pretutindeni_2024

- Ordinul nr. 3639 / 1 februarie 2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învățământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licență, de master și de doctorat

  • Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de licență  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (LINK)