CERC ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC 
MODELAREA SISTEMELOR TEHNICE UTILIZÂND Solid Edge


            În cadrul cercului ştiinţific studenţesc se vor desfăşura activităţi menite să dezvolte la studenţi abilităţi specifice cercetării ştiinţifice. Aceste activităţi sunt complementare celor cu caracter didactic.

OBIECTIVE:

  • dezvoltarea abilităţilor de modelare 3D şi 2D utilizând Solid Edge;
  • dezvoltarea abilităţilor de simulare a funcţionării sistemelor tehnice utilizând Solid Edge;
  • dezvoltarea abilităţilor de utilizarea a modulelor de tip CAE (Computer Aided Engineering) din Solid Edge.

ACTIVITĂŢI:

  • modelare 3D utilizând Solid Edge;
  • modelare 2D utilizând Solid Edge;
  • simularea funcţionării sistemelor tehnice utilizând Solid Edge;
  • utilizarea modulului de tip CAE din cadrul Solid Edge.
DESFĂȘURARE:
  • miercuri ora 14:00, sala A007, corpul de cladire A.

Activitatea Cercului de SE se finalizează, în fiecare an, prin CONCURS DE PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR. Acest concurs este dotat cu premii si se desfășoară sub auspiciile SESIUNII DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI IMT 20xx.

Concurs 2021 
Rezultate concurs 2022


RESPONSABILI:

Prof. dr. ing. BLAGA Florin- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prof. dr. ing. STĂNĂŞEL Iulian- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.