In cadrul cercului ştiinţific studenţesc se vor desfăşura activităţi menite să dezvolte la studenţi abilităţi specifice cercetării ştiinţifice. Aceste activităţi sunt complementare celor cu caracter didactic.

OBIECTIVE:

  • dezvoltarea abilităţilor de modelare 3D şi 2D utilizând UGS NX;
  • dezvoltarea abilităţilor de simulare a funcţionării sistemelor tehnice utilizând UGS NX;
  • dezvoltarea abilităţilor de utilizarea a modulelor de tip CAE (Computer Aided Engineering) din UGS NX.

ACTIVITĂŢI:

  • modelare 3D utilizând UGS NX;
  • modelare 2D utilizând UGS NX;
  • simularea funcţionării sistemelor tehnice utilizând UGS NX;
  • utilizarea modulului de tip CAE din cadrul UGS NX.
Desfășurare:
  • miercuri ora 12:00, sala A007, corpul de cladire A.RESPONSABILI:

Prof. dr. ing. STĂNĂŞEL Iulian- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prof. dr. ing. BLAGA Florin- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.