Activitati proiect

Planul de realizare a proiectului contine urmatoarele activitati si subactivitati:
Activitatea 1.Managementul proiectului
1.1. Informare si publicitate: Conferinta de presa privind lansarea proiectului, conferinta de presa privind incheierea proiectului, comunicate de presa, realizarea paginii web a proiectului, anunt in presa, realizarea de pliante, roll-upuri si banner de promovare a proiectului
1.2. Selectarea esalonata a studentilor ce vor constitui grupul tinta pentru desfasurarea de activitati in cadrul intreprinderii simulate si vor beneficia de servicii de orientare si consiliere. Grupul tinta de 101 participanti va fi impartit in opt grupe. Selectarea se va face esalonat astfel: - prima grupa va fi selectata cu minim o saptamana inainte de inceperea activitatii in intreprinderea simulata - urmatoarele grupe vor fi selectate cu minim o saptamana inainte de finalizarea activitatilor grupei anterioare.
1.3. Selectarea studentilor ce vor constitui grupul tinta pentru efectuarea stagiului de practica. Acesta va cuprinde minim 50 de participanti din randul celor care au prevazut in planul de invatamant disciplina ’’Practica’’ si au fost selectati pentru activitati in intreprinderea simulata. Selectarea se va face cu minim o saptamana inainte de inceperea activitatii.
1.4. Organizarea, monitorizarea si reuniuni de analiza a activitatilor.
1.5. Intocmire rapoarte intermediare tehnico-financiare
1.6. Intocmirea raportului final

Activitatea 2 – Achizitii necesare desfasurarii proiectului. Se vor achizitiona: - materiale consumabile; - servicii editare-tiparire materiale publicitare; - servicii de organizare evenimente (conferinte de presa privind lansarea, respectiv incheierea proiectului); - servicii tiparire ’’Manual suport de training’’, ’’Ghid de practica’’; - servicii audit financiar; - licente software; - achizitii FEDR: sisteme de calcul, birotica, mobilier; - pachet complet continand transportul si cazarea participantilor la vizite de studii practice interregionale.

Activitatea 3 – Pregatirea profesionala a studentilor si/sau masteranzilor in cadrul intreprinderii simulate cu urmatoarele departamente: a) Receptie, Asistenta, Garantii Clienti; b) Atelier lucrari mentenanta si reparatii; c) Managementul si gestiunea stocurilor
3.1. Dezvoltarea de materiale in sprijinul implementarii metodei interactive de invatare ’’intreprindere simulata’’.
3.1.1 Identificarea necesitatilor de training pentru fiecare departament prin metode specifice managementului cunoasterii si corelarea activitatilor de training cu necesitatile potentialilor angajatori. Identificarea acestor necesitati se va face pe baza unui sondaj de opinie in randul potentialilor angajatori privind cunostintele si aptitudinile necesare organizarii activitatilor de mentenanta si reparatii auto.
3.1.2. Intocmirea “Manualului suport de training” pentru activitatile din departamentele intreprinderii simulate. Manualul suport de training va cuprinde capitolele aferente celor trei departamente din intreprinderea simulata
3.2. Participarea studentilor si/sau masteranzilor la activitatile din departamentele intreprinderii simulate. Grupul tinta de 101 de participanti va fi organizat in opt grupe. Fiecare grupa va desfasura un numar de 36 de ore in cadrul intreprinderii simulate, cate 12 ore in fiecare departament.
3.3. Evaluarea activitatii grupului tinta. Se va evalua activitatea fiecarui participant pe baza dosarului intocmit de acesta.

Activitatea 4. Dezvoltarea de servicii de orientare si consiliere in cariera. Activitatea vizeaza orientarea studentilor in alegerea disciplinelor optionale/ facultative prevazute in curricula univesitara si/sau alegerea specializarii de master in vederea continuarii studiilor pentru a corespunde cerintelor mediului economic, si/sau consilierea in cautarea unui loc de munca.

Activitatea 5 - Organizare, implementare, monitorizare si evaluare a stagiului de pregatire practica.
5.1. Elaborarea de materiale suport pentru desfasurarea stagiului de practica. Se va concepe, elabora si distribui un ’’Ghid de practica’’ care va contine tematica, cuprinsul caietului de practica si detalierea activitatilor ce se vor desfasura in cadrul stagiului de practica
5.2 Organizarea stagiului de pregatire practica. Se vor intocmi si incheia acorduri de parteneriat cu agenti economici pentru desfasurarea stagiului de pregatire practica cu studenti. Se vor intocmi si incheia cu fiecare participant o ’’Conventie cadru privind efectuarea stagiului de pregatire practica’’ in conformitate cu OM 3955/2008.
5.3. Participarea studentilor la stagiul de pregatire practica. Stagiul se va desfasura in conformitate cu numarul de ore prevazut in planul de invatamant. Fiecare student va elabora un ’’Caiet de practica’’.
5.4. Evaluarea rezultatelor activitatii studentilor in cadrul stagiului de practica. Se va evalua activitatea fiecarui participant in conformitate cu OM 3955/2008.
5.5. Vizite de studii practice interregionale cu studentii la agenti economici din domeniul auto si/sau universitati care au specializarea autovehicule rutiere/ingineria transporturilor

Activitatea 6. Campanie de informare/constientizare a studentilor cu privire la oportunitatile oferite acestora pentru efectuarea stagiului de pregatire practica. In acest sens se vor incheia acorduri de parteneriat cu mediul economic pe baza carora se vor organiza prelegeri de informare/constientizare a studentilor. Vor fi subcontractate (externalizate) doar contractele incheiate in vederea furnizarii unor servicii.