Prezentarea proiectului

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea aptitudinilor de munca ale studentilor specializarii Autovehicule rutiere si/sau masteranzilor care au finalizat studiile de licenta la specializarea Autovehicule rutiere, in vederea sprijinirii tranzitiei de la scoala la viata activa. In acest fel, pe termen lung, instruirea a 101 beneficiari va contribui la realizarea obiectivului general al POSDRU, va raspunde mai bine nevoilor reale ale agentilor economici si va asigura mobilitate sporita a grupului tinta pe piata muncii.

Obiectivele specifice/operationale ale proiectului sunt:
1) Dezvoltarea actiunilor inovatoare in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa prin implementarea metodei interactive de invatare ’’intreprindere simulata’’ in scopul dobandirii cunostintelor de pregatire profesionala care nu sunt prevazute in curriculum-ul obligatoriu si creşterea şanselor de reusita pe piata competitiva a muncii din domeniul mentenantei si repararii autovehiculelor;
2) Realizarea de parteneriate intre universitate-mediul economic si/sau alte institutii, pentru sprijinirea tranzitiei de la scoala la viata activa;
3) Informarea/constientizarea studentilor cu privire la oportunitatile oferite acestora pentru efectuarea stagiului de pregatire practica;
4) Efectuarea de stagiului de pregatire practica, prevazuta in planul de invatamant, la locul de munca al unor potentiali angajatori;
5) Dezvoltarea de servicii de orientare si consiliere in cariera. In concluzie obiectivele proiectului sunt in concordanta cu cele ale Domeniului Major de Interventie 2.1, contribuind la imbunatatirea gradului de ocupare a viitorilor absolventi, asigurand servicii de orientare si consiliere in cariera si dezvoltand parteneriatele intre univesitate si mediul socio-economic. Beneficiile grupului tinta se vor reflecta prin cresterea sanselor de a-si gasi un loc de munca in domeniu.