Echipa de management


Universitatea din Oradea - lider de proiect
Echipa de management
Manager proiect - Sef lucrari dr.ing. George DRAGOMIR
Asistentmanager -Conf.dr. ing. Voichiţa Ionela HULE
ConsilierJuridic- Sef lucrari dr jr. Oana Carmen MIHĂILĂ
ResponsabilFinanciar - ec. Diana Mioara SILAGHI
Expert servicii evidenţă contabilă şi financiară - ec. Florina Sanda TRIPA

Experti pe termen lung
Prof. dr. ing. Marius BĂBAN
Prof. dr. ing. Alexandru RUS
Prof. dr. ing. Călin Florin BĂBAN
Sef lucrari dr. ing. DănuţVasile CHIRA
Bogdan Radu Emil Ioan

Experti pe termen scurt
Prof. dr. ing. Ion BRATU
Prof. dr. ing. Constantin BUNGĂU
Conf. dr. Ing. Ioan TARCA
Conf. dr. ing. Tudor MITRAN
Sef lucrari dr. ing Horia BELEŞ

Universitatea Tehnica din ClujNapoca - partener
Experti pe termen lung
Prof. dr. ing. Nicolae BURNETE
Sef lucrari dr. ing. Bogdan VARGA

Experti pe termen scurt
Sef lucrari dr. ing Florin Emil MĂRIAŞIU