Perioada 03.01.2012 - 31.03.2012


Rezultate / realizari atinse pe perioada de raportare

Activitatea 1. Managementul proiectului

Activitatea 1.1 Informare si publicitate
Rezultate:
- o conferinte de presa privind lansarea proiectului
- un comunicat de presa
- o pagina web;
- un articol in ziarul local Crisana si un articol on-line in ziarul Jurnalul de Dimineata (JDD)
-10 afise prin care se specifica ca in salile alocate proiectului se desfasoara activitati pentru implementarea proiectului si 2 afise prin care se specifica dulapurile in care se pastreaza documentele proiectului

Activitatea 1.4 Organizarea, monitorizarea si reuniuni de analiza a activitatilor
Rezultate:
– 15 rapoate de activitate ale echipei de management;
- 19 rapoarte de activitate ale expertilor
- 2 procese verbale ale echipei de management;
- 3 notificari
- 18 contracte de munca
- 1 grafic al activitatilor
- 1 cerere de prefinantare
- 1 grafic estimativ privind depunerea cererilor de rambursare


Activitatea 1.5. Intocmire rapoarte intermediare tehnico-financiare
- 1 raport tehnico-financiar
- 1 Cerere de rambursare
- 1 Evidenta a cheltuielilor
- 1 raport de audit


Activitatea 2. Achizitii necesare desfasurarii proiectului

- 1 contract furnizare materiale consumabile (stampila) si proces verbal de receptie
- 1 Lista cu achizitiile proiectului pentru primul an de implementare

Activitatea 3. Pregatirea profesionala a studentilor si/sau masteranzilor in cadrul intreprinderii simulate cu urmatoarele departamente: a) Receptie, Asistenta, Garantii Clienti; b) Atelier lucrari mentenanta si reparatii; c) Managementul si gestiunea stocurilor

Activitatea 3.1. Dezvoltarea de materiale in sprijinul implementarii metodei interactive de invatare ’’intreprindere simulata’’
- 1 macheta de chestionar pentru potentialii angajatori;
- 50 chestionare completate de potentialii angajatori;
- 1 raport privind analiza si interpretarea rezultatelor sondajului;
- 3 harti de cunostinte asupra nevoilor de training (cate o harta pentru fiecare departament al intreprinderii simulate);
- 1 capitol cu titlu „ GENERALITATI„ din Manual suport de training pentru toate activitatile desfasurate in departamentele intreprinderii simulate

Perioada 1.04.2012-30.06.2012Activitatea 1.1 Informare si publicitate
Rezultate:
- 11 afise care prezinta Anuntul înscriere studenti pentru participarea la activitatile din întreprinderea simulata pentru mentenanta si repararea autovehiculelor.

Activitatea 1.2. Selectarea esalonata a studentilor ce vor constitui grupul tinta pentru desfasurarea de activitati in cadrul intreprinderii simulate si vor beneficia de servicii de orientare si consiliere
Rezultate:
- 12 studenti au fost selectati pentru prima grupa care vor desfasurarea de activitati in cadrul intreprinderii simulate incepand cu luna iulie 2012;
- 7 studenti au fost selectati pentru a doua grupa care vor desfasurarea de activitati în cadrul intreprinderii simulate incepand cu luna septembrie 2012;


Activitatea 1.4 Organizarea, monitorizarea si reuniuni de analiza a activitatilor
Rezultate:
– 15 rapoate de activitate ale echipei de management;
- 21 rapoarte de activitate ale expertilor
- 3 procese verbale ale echipei de management;
- 1 acte aditionale de modificare a contractului
- 1 notificare
- 2 contracte de munca
- 1 act aditional la contract de munca
- 1 cerere de prefinantare

Activitatea 1.5. Intocmire rapoarte intermediare tehnico-financiare
- 1 raport tehnico-financiar

Activitatea 2. Achizitii necesare desfasurarii proiectului
- 4 contracte furnizare încheiate
- 2 contracte prestari servicii încheiate
- 4 procese verbale de receptie semnate

Activitatea 3.1. Dezvoltarea de materiale in sprijinul implementarii metodei interactive de invatare ’’intreprindere simulata’’
- 1 Manual suport de training pentru toate activitatile desfa?urate în departamentele intreprinderii simulate. Manualul a fost tiparit în 101 exemplare;

Perioada 01.07.2012-30.09.2012


Activitatea 1.1 Informare si publicitate
Rezultate:
- 10 afise care prezinta Anuntul înscriere studenti pentru participarea la activitatile din întreprinderea simulata pentru mentenanta si repararea autovehiculelor.

Activitatea 1.2. Selectarea esalonata a studentilor ce vor constitui grupul tinta pentru desfasurarea de activitati in cadrul intreprinderii simulate si vor beneficia de servicii de orientare si consiliere
Rezultate:
- 13 studenti au fost selectati pentru grupa a doua care va desfasura activitati in cadrul intreprinderii simulate incepand cu luna septembrie 2012;

Activitatea 1.4 Organizarea, monitorizarea si reuniuni de analiza a activitatilor
Rezultate:
– 15 rapoate de activitate ale echipei de management;
- 16 rapoarte de activitate ale expertilor
- 3 procese verbale ale sedintelor echipei de management;
- 1 notificare
- 1 contract de munca
- 5 acte aditionale la contract de munca
- 1 cerere rambursare

Activitatea 1.5. Intocmire rapoarte intermediare tehnico-financiare
- 1 raport tehnico-financiar

Activitatea 2. Achizitii necesare desfasurarii proiectului
- 6 procese verbale de receptie semnate

Activitatea 3.2.Participarea studentilor si/sau masteranzilor la activitatile din departamentele intreprinderii simulate
- 12 persoane au finalizat activitatea de instruire in intreprinderea simulata de mentananta si repararea autovehiculelor

Activitatea 4. Dezvoltarea de servicii de orientare si consiliere în cariera
- 11 persoane au beneficiat de servicii de orientare si consiliere în cariera (septembrie)


Perioada 01.10.2012-31.12.2012Activitatea 1.1 Informare si publicitate
Rezultate:
- 22 afise care prezinta Anuntul înscriere studenti pentru participarea la activitatile din întreprinderea simulata pentru mentenanta si repararea autovehiculelor.
- 1 banner de promovare a proiectului
- 2 roll-upuri de promovare a proiectului
- 200 pliante de promovare a proiectului
- 1 anunt in ziar de promovare a proiectului

Activitatea 1.2. Selectarea esalonata a studentilor ce vor constitui grupul tinta pentru desfasurarea de activitati in cadrul intreprinderii simulate si vor beneficia de servicii de orientare si consiliere
Rezultate:
- 15 studenti au fost selectati pentru grupa a treia care vor desfasura activitati in cadrul intreprinderii simulate incepand cu luna octombrie 2012;
- 13 studenti au fost selectati pentru grupa a patra care vor desfasura activitati in cadrul intreprinderii simulate incepand cu luna noiembrie 2012;
- 17 studenti au fost selectati pentru grupa a cincea care vor desfasura activitati in cadrul intreprinderii simulate incepand cu luna decembrie 2012;
- 10 studenti au fost selectati pentru grupa a sasea care vor desfasura activitati in cadrul intreprinderii simulate incepand cu luna ianuarie 2012;
- 5 studenti au fost selectati pentru grupa a saptea care vor desfasura activitati in cadrul intreprinderii simulate incepand cu luna februarie-martie 2012;

Activitatea 1.4 Organizarea, monitorizarea si reuniuni de analiza a activitatilor
Rezultate:
– 15 rapoate de activitate ale echipei de management;
- 18 rapoarte de activitate ale expertilor
- 3 procese verbale ale sedintelor echipei de management;
- 1 notificare
- 5 acte aditionale la contract de munca
- 1 cerere rambursare

Activitatea 1.5. Intocmire rapoarte intermediare tehnico-financiare
- 1 raport tehnico-financiar

Activitatea 2. Achizitii necesare desfasurarii proiectului
- 4 procese verbale de receptie semnate

Activitatea 3.2.Participarea studentilor si/sau masteranzilor la activitatile din departamentele intreprinderii simulate
- 40 studenti au finalizat activitatea de instruire in intreprinderea simulata de mentananta si repararea autovehiculelor

Activitatea 4. Dezvoltarea de servicii de orientare si consiliere în cariera
- 41 studenti au beneficiat de servicii de orientare si consiliere în cariera


Perioada 01.01.2013-31.03.2013


Activitatea 1.1 Informare si publicitate
Rezultate:
- 26 afise care prezinta Anuntul înscriere studenti pentru participarea la activitatile din întreprinderea simulata pentru mentenanta si repararea autovehiculelor.

Activitatea 1.2. Selectarea esalonata a studentilor ce vor constitui grupul tinta pentru desfasurarea de activitati in cadrul intreprinderii simulate si vor beneficia de servicii de orientare si consiliere
Rezultate:
- 13 studenti au fost selectati pentru grupa a saptea care vor desfasura activitati in cadrul intreprinderii simulate incepand cu luna februarie 2013;
- 8 studenti au fost selectati pentru grupa a opta care vor desfasura activitati in cadrul intreprinderii simulate incepand cu luna aprilie 2013;

Activitatea 1.4 Organizarea, monitorizarea si reuniuni de analiza a activitatilor
Rezultate:
– 15 rapoate de activitate ale echipei de management;
- 16 rapoarte de activitate ale expertilor
- 3 procese verbale ale sedintelor echipei de management;
- 1 act aditional de modificare a contractului de finantare
- 1 contract de munca expert formator
- acte aditionale la contracte de munca
- 1 cerere rambursare

Activitatea 1.5. Intocmire rapoarte intermediare tehnico-financiare
- 1 raport tehnico-financiar

Activitatea 3.2.Participarea studentilor si/sau masteranzilor la activitatile din departamentele intreprinderii simulate
- 43 studenti au finalizat activitatea de instruire in intreprinderea simulata de mentananta si repararea autovehiculelor

Activitatea 4. Dezvoltarea de servicii de orientare si consiliere în cariera
- 8 studenti au beneficiat de servicii de orientare si consiliere în cariera

Perioada 01.04.2013-30.06.2013
Activitatea 1.1 Informare si publicitate
Rezultate:
- 5 afise care prezinta Anuntul de înscriere a studentilor grupului tinta pentru efectuarea vizitelor de studii practice interregionale la Platforma Dacia-Renault din Mioveni.
- 5 afise care prezinta Anuntul de înscriere a studentilor grupului tinta pentru efectuarea vizitelor de studii practice interregionale la Centrul Tehnic Titu al Renault Group Technologie si la Platforma Dacia-Renault din Mioveni.
- 5 afise care prezinta Anuntul de selectare a grupului tinta pentru efectuarea stagiului de pregatire practica.
- 78 diplome de participare, continând elementele de identitate vizuala si titlul proiectului, distribuite la persoane din grupul tinta care au finalizat activitatea în întreprinderea simulata si au participat la sedintele de orientare si consiliere în cariera,
- Sectiuni actualizate ale paginii web a proiectului..


Activitatea 1.2. Selectarea esalonata a studentilor ce vor constitui grupul tinta pentru desfasurarea de activitati in cadrul intreprinderii simulate si vor beneficia de servicii de orientare si consiliere
Rezultate:
- 7 studenti au fost selectati în vederea desfasurarii de activitati în proiect.
- 15 studenti au fost înscrisi în grupul tinta si toti 15 au finalizat activitatea în întreprinderea simulata pentru mentenanta si repararea autovehiculelor si au beneficiat de servicii de orientare si consiliere în cariera.;

Activitatea 1.3. Selectarea studentilor ce vor constitui grupul tinta pentru efectuarea stagiului de practica.
- 1 Metodologie de selectare studentilor pentru efectuarea stagiului de practica.
- 59 studenti au fost selectati pentru efectuarea stagiului de practica din cadrul proiectului.

Activitatea 1.4 Organizarea, monitorizarea si reuniuni de analiza a activitatilor
Rezultate:
- 15 rapoate de activitate ale echipei de management;
- 26 rapoarte de activitate ale expertilor,
- 3 procese verbale ale echipei de management,
- 1 proces verbal al întâlnirii de monitorizare/evaluare a activitatilor proiectului,
- 2 minute de monitorizare vizite de studii interregionale,
- 1 plan de lucru Activitatea 5,
- 4 experti desemnati ca fiind Cadru didactic supervizor pentru desfasurarea stagiului de practica cu studentii grupului tinta,
- 1 Nota justificativa privind acordarea subventiilor pentru efectuarea stagiului de practica,
- 98 dosare individuale de solicitare acordare subventie pentru activitatile în întreprinderea simulata ,
98 procese verbale de analiza a dosarelor de acordare a subventiilor pentru activitatile în întreprinderea simulata,
- 4 Contracte individuale de munca experti pe termen scurt beneficiar,
- 2 Contracte individuale de munca experti pe termen scurt partener,
- 15 Acte aditionale la contracte individuale de munca,
- 4 Decizii încetare a contractului individual de munca experti,

Activitatea 1.5. Intocmire rapoarte intermediare tehnico-financiare
- 1 raport tehnico-financiar

Activitatea 2. Achizitii necesare desfasurarii proiectului
- 1 Contract achizitie pachet complet de servicii cazare ?i transport paticipan?i
- 1 Proces verbal de recep?ie pachet complet de servicii cazare ?i transport paticipan?i
- Planul actualizat al achizitiilor prevazute în cadrul proiectului
- 3 Note justificative aferente modificarilor efectuate în Planul actualizat al achizitiilor prevazute în cadrul proiectului
- Lista achizitiilor efectuate în perioada 01.04.2013-30.06.2013 aferenta Cererii de rambursare nr. 6.

Activitatea 3. Pregatirea profesionala a studentilor si/sau masteranzilor în cadrul întreprinderii simulate cu urmatoarele departamente: a) Receptie, Asistenta, Garantii Clienti; b) Atelier lucrari mentenanta si reparatii; c) Managementul si gestiunea stocurilor

Activitatea 3.2.Participarea studentilor si/sau masteranzilor la activitatile din departamentele intreprinderii simulate
- 15 dosare întocmite de studentii care au finalizat activitatea de instruire în perioada de raportare, continând documentele elaborate în timpul activitatii desfasurate în întreprinderea simulata, fiecare dosar continând trei dosare partiale corespunzatoare celor trei departamente ale întreprinderii simulate.
- 15 studenti au finalizat activitatea de instruire în cadrul departamentelor întreprinderii simulate de mentenanta si repararea autovehiculelor.

Activitatea 3.3. Evaluarea activitatii grupului tinta
- 15 fise de evaluare a studentilor care au finalizat activitatea de instruire în perioada de raportare, continînd câte trei fise de evaluare corespunzatoare celor trei departamente ale întreprinderii simulate,
- 1 document Catalog pentru evaluarea studentilor/masteranzilor seriei 8 care au finalizat activitatea în întreprinderea simulata.

Activitatea 4. Dezvoltarea de servicii de orientare si consiliere în cariera
- 33 studenti beneficiari ai serviciilor de orientare si consiliere în cariera,
- 3 rapoarte al sedintelor de consiliere si orientare în cariera
- 9 acorduri cu potentiali angajatori privind lansarea ofertelor de locuri de munca


Activitatea 5 PRACTICA . Organizare, implementare, monitorizare si evaluare a stagiului de pregatire practica.

Activitatea 5.1. Elaborarea de materiale suport pentru desfasurarea stagiului de practica.
- 1 Ghid de practica tiparit în 60 de exemplare,

Activitatea 5.2. Organizarea stagiului de pregatire practica

- 1 Metodologie repartizare practicanti,
- 1 Metodologie întocmire Fisa observatie/evaluare,
- 1 Metodologie întocmire Fisa prezenta,
- 1 Metodologie întocmire Tematica practica,
- 7 Acorduri de parteneriat cu agenti economici în vederea efectuarii stagiilor de practica cu studentii,
- 58 Conventii cadru privind efectuarea stagiului de pregatire practica în conformitate cu OM 3955/2008
- 7 Tutori desemnati pentru efectuarea stagiilor de practica cu studentii,
- 7 Documente - Tematica de practica,
- 7 Documente - Competente profesionale exersate pe durata stagiului de practica.

Activitatea 5.5. Vizite de studii practice interregionale cu studentii la agenti economici din domeniul auto si/sau universitati care au specializarea autovehicule rutiere/ingineria transporturilor
- 2 vizite de studii practice interregionale la agenti economici din domeniul auto, la care au participat 60 de studentii din grupul tinta.

Activitatea 6 Campanie de informare/constientizare a studentilor cu privire la oportunitatile oferite acestora pentru efectuarea stagiului de pregatire practica.

- 5 Acorduri de parteneriat cu un agenti economici pentru sustinerea de prelegeri în cadrul campaniei de constientizare a studentilor cu privire la oportunitatile oferite acestora pentru efectuarea stagiilor de pregatire practica
- 5 Prelegeri de constientizare a studentilor cu privire la oportunitatile oferite acestora pentru efectuarea stagiilor de pregatire practica la care au participat 63 de studenti dintre care 60 au fost din grupul ?inta al proiectului.
- 1 Raport al campaniei de constientizare cu privire la oportunitatile oferite studentilor pentru efectuarea stagiilor de pregatire practicaPerioada 01.07.2013-31.08.2013


Activitatea 1. Managementul proiectului
Activitatea 1.1 Informare si publicitate
- Secţiuni actualizate ale paginii web a proiectului..
Activitatea 1.4 Organizarea, monitorizarea si reuniuni de analiza a activitatilor
- 10 rapoate de activitate ale echipei de management;
- 8 rapoarte de activitate ale experţilor,
- 2 procese verbale ale echipei de management,
- 1 proces verbal al întâlnirii de monitorizare/evaluare a activităţilor proiectului,
- 5 Decizii încetare a contractului individual de munca experti,
Activitatea 1.5. Intocmire rapoarte intermediare tehnico-financiare
- 1 raport tehnico-financiar

Activitatea 2. Achizitii necesare desfăşurarii proiectului
- 1 Contract achizitie Echipamente si accesorii pentru computere
- 1 Proces verbal de recepție Echipamente si accesorii pentru computere
- Planul actualizat al achiziţiilor prevăzute în cadrul proiectului
- Lista achiziţiilor efectuate în perioada 01.07.2013-31.08.2013 aferentă Cererii de rambursare nr. 8.

Activitatea 5. Organizare, implementare, monitorizare şi evaluare a stagiului de pregătire practică.
Activitatea 5.2 Organizarea stagiului de pregatire practica.
- 55studenti au finalizat stagiul de pregatire practica in cadrul proiectului,
- 275 Fise de evaluare a studentilor care au efectuat stagiului de practica,
- 55 Caiete de practica elaborate de beneficiari,
- 55 Rapoarte privind evaluarea nivelului de dobandire a competentelor de catre fiecare student,
- Situatia rezultatelor obtinute de studentii care au efectuat stagiul de practica

Perioada 01.09.2013-30.09.2013


Activitatea 1. Managementul proiectului
Activitatea 1.1 Informare si publicitate
- O sectiune actualizată a paginii web a proiectului.
- Articol publicat în buletinul editat de Societatea Inginerilor de Automobile din Romania ’’INFO SIAR’’, nr 104 din septembrie 2013, referitor la implementarea proiectului
Activitatea 1.4 Organizarea, monitorizarea si reuniuni de analiza a activitatilor
- 5 rapoate de activitate ale echipei de management;
- 2 rapoarte de activitate ale experţilor,
- 1 proces verbal al echipei de management,
Activitatea 1.5. Intocmire rapoarte intermediare tehnico-financiare
- 1 raport tehnico-financiar

Activitatea 2. Achizitii necesare desfăşurarii proiectului
- 1 Contract subsecvent de achizitie


Perioada 01.10.2013-31.10.2013


Indicatori de rezultat
- 102 studenţi sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au participat activ la cursuri ulterioare
- 101 persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile

Activitatea 1. Managementul proiectului
Activitatea 1.1 Informare si publicitate
- un Comunicat de presă încheiere proiect,
- o Conferință de presă presă încheiere proiect,
- o sectiune actualizată a paginii web a proiectului,.

Activitatea 1.4 Organizarea, monitorizarea si reuniuni de analiza a activitatilor
- 5 rapoate de activitate ale echipei de management,
- 2 rapoarte de activitate ale experţilor,
- 2 procese verbale al echipei de management,
- 12 Decizii încetare a contractului individual de munca,

Activitatea 1.5. Intocmire rapoarte intermediare tehnico-financiare
- 1 raport tehnico-financiar,

Activitatea 2. Achizitii necesare desfăşurarii proiectului
- 1 Planul achizițiilor prevăzute și efectuate,
- 1 Proces verbal de recepție.