Oradea Debrecen Bihor
Két ország, egy cél, közös siker
Două țări, un scop, succes comun
 
IntelBuild HURO/0802/155

Buget

Partener de ProiectContribuţia maximă a ERDF (EUR)ERDF Rata de cofinanţare (%)Bugetul total eligibil (EUR)
Partener Lider386.282,5085,00454.450,00
Partener de Proiect 1381.565,0085,00448.900,00
Partener de Proiect 258.973,0085,0069.380,00
Total826.820,5085,00972.730,00

12.04.2011

EU Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Uniunea Europeană
Fondul European de Dezvoltare Regională
www.huro-cbc.eu
Magyarország - Románia
Határon Átnyúló Együtműködési
Program 2007-2013

Programul de Cooperare
Transfrontalieră
Ungaria - România 2007 - 2013
HURO
Free counters!