Oradea Debrecen Bihor
Két ország, egy cél, közös siker
Două țări, un scop, succes comun
 
IntelBuild HURO/0802/155

Conferinta de Lansare 14.04.2011

Conferinţa de deschidere a proiectului s-a desfășurat la Universitatea din Oradea. La ceremonia de deschidere a proiectului în afara membrilor proiectului și jurnaliştilor au mai participat domnul Radu Țîrle preşedintele Consiliului Judeţean Bihor și Prof. Dr. Cornel Antal, Rector al Universităţii din Oradea.
La conferinţa Prof. Dr. Geza Huşi, Universitatea din Debrecen şi Conf. Dr. Vesselényi Tibor au prezentat obiectivele proiectului.
În final, membri de proiect au discutat despre etapele următoare ale proiectului și rolul fiecărui partener în parte.
Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judetean Bihor și condus de către Liana Ardelean.
 
HURO/0802/155 Conferința de Lansare a Proiectului IntelBuild - RO
HURO/0802/155 Articol IntelBuild în Ziarul Erdély Ma - HU
HURO/0802/155 Conferința de Lansare a Proiectului IntelBuild - HU
Invitație HU Conferința de Lansare IntelBuild - 14.04.2011
Invitație RO Conferința de Lansare IntelBuild - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011
opening conference - 14.04.2011

14.04.2011

EU Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Uniunea Europeană
Fondul European de Dezvoltare Regională
www.huro-cbc.eu
Magyarország - Románia
Határon Átnyúló Együtműködési
Program 2007-2013

Programul de Cooperare
Transfrontalieră
Ungaria - România 2007 - 2013
HURO
Free counters!