Oradea Debrecen Bihor
Két ország, egy cél, közös siker
Două țări, un scop, succes comun
 
IntelBuild HURO/0802/155

Workshop Oradea 25-26.05.2011

Comitet de Organizare :
Constantin Bungău, Universitatea din Oradea
Géza Husi, Universitatea din Debrecen
Tiberiu Vesselényi, Universitatea din Oradea
Liana Ardelean, Consiliul Județean Bihor
 
Participanți Workshop IntelBuild RO - 25-26.05.2011
Program workshop IntelBuild RO - 25-26.05.2011
Program workshop IntelBuild HU - 25-26.05.2011
Prezentări Workshop IntelBuild HU - RO - 25-26.05.2011
workshop - 25-26.05.2011
workshop - 25-26.05.201
workshop - 25-26.05.2011
workshop - 25-26.05.2011
workshop - 25-26.05.2011
workshop - 25-26.05.2011

26.05.2011

EU Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Uniunea Europeană
Fondul European de Dezvoltare Regională
www.huro-cbc.eu
Magyarország - Románia
Határon Átnyúló Együtműködési
Program 2007-2013

Programul de Cooperare
Transfrontalieră
Ungaria - România 2007 - 2013
HURO
Free counters!