Oradea Debrecen Bihor
Két ország, egy cél, közös siker
Două țări, un scop, succes comun
 
IntelBuild HURO/0802/155

Descriere

Scopul principal al proiectului este de a pune în aplicare o platformă de cercetare / dezvoltare Maghiaro-Română, implementată în Universitatea din Debrecen şi Universitatea din Oradea, ce constă din două laboratoare care se completează reciproc pentru a servi studenţilor, cercetătorilor şi studenţilor doctoranzi şi care să devină o bază de cunoaștere în domeniul abordat din ambele ţări. Platforma de dezvoltare completează cunoștințele legate de domeniul clădirilor inteligente, asigurând suport pentru creşterea şi dezvoltarea județelor Bihor și Hajdu-Bihar. Rezultatele proiectului de cercetare pot fi multiplicate în domeniul cercetărilor multidisciplinare pentru clădiri inteligente, energetica clădirilor și structuri mecatronizate bazate pe inteligenţă artificială, prin care funcțiile clădirii inteligente pot fi reglate și controlate eficient. Odată cu dezvoltarea platformei de cercetare în cadrul universităţilor, se vor genera noi cunoștințe inovatoare în domeniul de inteligenţei artificiale cât și în domeniul mecatronicii.
 Perioada de RaportareTermen limită de depunere a Raportului de activitate şi a cererii de rambursarePrognoza cheltuielilor (costul eligibil total în EUR)
101.03.2011 - 30.06.201128.10.201157.130,00
201.07.2011 - 31.10.201128.02.2012118.025,00
301.11.2011 - 29.02.201228.06.2012252.518,00
401.03.2012 - 30.06.201228.10.2012256.912,00
501.07.2012 - 31.10.201228.02.2013265.887,00
601.11.2012 - 31.12.201230.05.201322.285,00
Total972.730,00

12.04.2011

EU Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Uniunea Europeană
Fondul European de Dezvoltare Regională
www.huro-cbc.eu
Magyarország - Románia
Határon Átnyúló Együtműködési
Program 2007-2013

Programul de Cooperare
Transfrontalieră
Ungaria - România 2007 - 2013
HURO
Free counters!