Conferințe și publicații

Conferința "IMT Oradea"

Annals of the University of Oradea, Fascicle of Management and Technological Engineering, ISSN 2501-5796 (CD edition), ISSN 1583-0691 (online), ISSN-L 1583-0691 (online)

Seminarul Național de Mecanisme (Ediția a XV-a); Olimpiada Națională de Mecanisme (Ediția a II-a)_Băile Felix_25-26 mai 2023

Program Seminar
Rezultate ONM

Imagini

Centrul de cercetare CCIITA

Centrul de cercetare CCIITA

Arhivă Workshop SMARTMAT AFM 03.04.2013
Arhivă SNM 2012

Centrul de instruire UNIGRAPHICS și SOLID EDGE


Proiecte de cercetare, cu finanțare europeană sau cu mediul socio-economic

Proiect POCU/379/6/21/124651„Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale”
Conferința de deschidere
Anunț Conferința de deschidere
Site-ul oficial al proiectului
Anunț grup țintă GT studenți
Anunț grup țintă GT cadre didactice
Anunț grup țintă GT elevi
Metodologie GT


Edusmart

Director de proiect: prof.dr. ing. Constantin BUNGĂU

PNIII 198PED/2017
Director de proiect: prof.dr. ing. Radu ȚARCĂ


SISTEM COLABORATIV DE DRONE AUTONOME
Director de proiect: conf.dr. ing. Ioan Constantin ȚARCĂ

MONORAIL CONVEYOR SYSTEM FOR AUTOMATED PRODUCTION LINES
Director de proiect: conf.dr.ing Stanasel Iulian

CERCETARI BAZATE PE MANAGEMENTULCUNOSTINTELOR PRIVIND COLABORAREA DINTRE INDUSTRIE-UNIVERSITATI IN INOVAREA DESCHISĂ - UNIinOI
Director de proiect: prof.dr. Călin Florin Băban

BIOETHANOL - HURO/1001/121/2.2.2 - Romanian – Hungarian Bioethanol research
Developing a novel method measurement technology in real time for the carbohydrates hydrolysis and ethanol fermentation
Director proiect: Alina Caraban

POSDRU/109/2.1/G/81459
Sprijinirea tranziţiei de la educaţia inginerească la piaţa competitivă a muncii din domeniul mentenanţei şi reparării autovehiculelor
Dezvoltarea aptitudinilor de munca ale studentilor specializarii Autovehicule rutiere si/sau masteranzilor care au finalizat studiile de licenta la specializarea Autovehicule rutiere
Director proiect: George Dragomir

Sprijin pentru o cariera de succes în reverse engineering
Director proiect: conf.dr.ing. Iulian Stanasel

Proiect FP6, ERA-NET, MANUNET, nr. 7037/2011 RTT-5; ROTARY-TILTING TABLES FOR 5-AXIS MACHINING CENTER
Director proiect: prof.dr.ing. Constantin Bungău

Romanian – Hungarian-Romanian Research Platform for Smart Materials Research Projects Support - Smartmat - HURO/1101/191/2.2.1
Director proiect: conf.dr.ing. Vesseleny Tiberiu

Romanian – Hungarian R&D platform for intelligent building research projects support - IntelBuild - HU-RO 0802/155
Director proiect: prof.dr.ing.Bungau Constatin

Cross-border Development and Implementation of a Master Program in Advanced Mechatronics Systems - MECHA - HURO/0901/179/2.3.1
Director proiect: prof.dr.ing. Tarca Radu

Micromodel - HURO/0802/100
Director proiect: prof.dr.ing. Vesseleny Tiberiu

POSDRU/22/2.1/G/29349
Director proiect: conf.dr.ing. Marius Baban

POSDRU/18/1.2/G/29587
Director proiect: prof.dr.ing. Rus Alexandru

Poiect PLM-Adaptor - Intreprinderea virtuala
Director proiect: conf.dr.ing. Iulian Stanasel

VIBROM - 2008-2010
Dezvoltarea unui sistem computerizat pentru evaluarea noxelor profesionale de tip vibratii mecanice si a impactului asupra operatorului uman la locul de munca
Director proiect: Blaga Florin Sandu

PELETI - 2008-2010
Realizarea de produse combustibile de inalta performanta din domeniul energiei curate si regenerabile tip peleti obtinute din deseuri lemnoase cu potential energetic ridicat
Director proiect: Tarca Radu Catalin

INOVARE - 262/2008
Masina de alezat si frezat CNC cu cap de prelucrare indexabil continuu
Director proiect: Rus Alexandru

UNIKM- Proiect PARTENERIATE - Contract nr. 92074/2008
Cercetari Comparative Privind Managementul Cunostintelor in InstitutiileRomanesti de Educatie Universitara Inginereasca
Director proiect: prof.dr.ing. Baban Calin Florin

INPRO - Proiect CEEX - 243/2006
Reţea Naţională de Cercetare în Domeniul Ingineriei Integrate a Produselor şi Proceselor (P5-UO)
Director proiect: Prof. dr. ing. Pele Alexandru Viorel

SIRLC - 71-075/2007
Sistem informational pentru o retea logistica colaborativa dedicata IMM-urilor situate de-a lungul tronsonului roman a drumului european E60
Director proiect: Prof.dr.ing. Tarca Radu Catalin

PN II Capacitati - Proiect nr. 125/cp/I/2007
Laborator complex pentru diagnoza, analiza şi predicţia fiabilităţii echipamentelor mecatronice interate în celulele flexibile de fabricaţie
Director proiect: conf.dr.ing. Baban Marius

ECOT - Proiect CEEX 751/2006
Concepte moderne conform cu reglementarile europene specifice privind ECOlogia zgomotului Transportului de suprafata
Director proiect: conf. dr. ing. Florin Blaga

SICOMSUV - Proiect CEEX 129/2006
SIstem COMputerizat de monitorizare a poluarii prin SUnete si Vibratii in aglomerarile urbane
Director proiect: conf. dr. ing. Florin Blaga