Admitere Master_2024

ADMISSION EXAM FOR FOREIGN STUDENTS; link
Admitere master_sesiunea iulie 2024          Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere/ ;  Declarație studii anterioare


_________________________________________________________________________________________________________
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:
Reglementări:

- Regulament admitere 2024, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică 

- Ghidul admiterii MASTER, iulie 2024, Universitatea din Oradea

Regulamentul 
organizării admiterii la studii de MASTER la Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2024-2025,  (HS. 01_22.02.2024)

- Admitere cetățeni etnie rromă_master_2024

Regulament admitere români de pretutindeni_2024

Regulament admitere cetățeni străini_2024


- Ordinul nr. 3639 / 1 februarie 2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învățământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licență, de master și de doctorat
Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de master 
se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (LINK)