Admitere Master_2022 

 

______________________________________________________________________
Admitere Master_iulie 2022           Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere/


_________________________________________________________________________________________________________
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:
Reglementări:

- Metodologie admitere 2022, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
- Ghidul admiterii MASTER, iulie 2022, Universitatea din Oradea
Metodologia organizării admiterii la studii de MASTER pentru anul universitar 2022-2023, la Universitatea din Oradea (HS 28/24.02.2022)
Ordinul nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii de licență, de master și de doctorat - 
cu modificăriInformații suplimentare referitoare la admitere - studii de master 
se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)