Admitere Master_2023 

ADMISSION EXAM FOR FOREIGN STUDENTS_____________________________________________________________________
Admitere Master_iulie și septembrie 2023


  • Studenții care au trecut de la forma de școlarizare ”cu taxă” la forma ”fără taxă” vor transmite/depune, până la data: 09.10.2023, la Secretariatul facultății codul IBAN (formularul de la bancă!) al contului în care urmează să se vireze prima tranșă din taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului (Contul trebuie să fie, obligatoriu, pe numele studentului).

______________________________________________________________Admitere master_sesiunea septembrie 2023


Rezultate finale ADMITERE MASTER- sesiunea septembrie 2023 (
afișat la data: 22.09.2023)
  • Rezultate finale, Master_CFMAC
  • Rezultate finale, Master_STAIAIMPORTANT!!!  
CONFIRMAREA LOCULUI Admitere MASTER

Rezultate provizorii ADMITERE MASTER- sesiunea septembrie 2023 (afișat la data: 18.09.2023)

Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:
a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând).................................................................
Proba de verificare a cunoștințelor se va desfășura cu prezență fizică JOI, 14.09.2023, ora 11, sala B 023


................................................................
          Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere/ Declarație studii anterioare


_________________________________________________________

Admitere master_sesiunea iulie 2023Rezultate finale ADMITERE MASTER- sesiunea iulie 2023 
(afișat la data: 31.07.2023)


IMPORTANT!!!  
CONFIRMAREA LOCULUI Admitere MASTER


Rezultate provizorii ADMITERE MASTER- sesiunea iulie 2023 
(afișat la data: 24.07.2023)

Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:
a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...”, jos, pe ultimul rând).


................................................................................

  • Probele de verificare a cunoștințelor se vor desfășura cu prezență fizică VINERI, 21.07.2023, începând cu ora 8. 

Masterate în limba română (CFMAC, IEMA, STAIA) Masterat în limba engleză (SMA)


          Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere/ ; Declarație studii anterioare


_________________________________________________________________________________________________________
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:
Reglementări:

- Regulament admitere 2023, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică 

- Ghidul admiterii MASTER, iulie 2023, Universitatea din Oradea

Regulamentul 
organizării admiterii la studii de MASTER la Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2023-2024,  (HS. 43/30.03.2023)

Ordinul nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii de licență, de master și de doctorat - 
cu modificăriInformații suplimentare referitoare la admitere - studii de master 
se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)