Admitere Master_2021 

Admitere Master_iulie 2021 
 

                                                                                      MĂSURI DE PREVENIRE A INFECȚIEI  COVID


Candidați străini

                                                                                                              
CONFIRMAREA LOCULUI Admitere MASTER

Rezultate provizorii ADMITERE MASTER- sesiunea iulie 2021 (afișat la data: 24.07.2021)

Candidații se vor identifica pe listele afișate cu Numărul de legitimație primit la înscriere:
a) candidații înscriși online au primit numărul de legitimație, pe e-mail, după validarea înscrierii;
b) candidații care s-au înscris la sediul facultății pot verifica numărul de legitimație pe Fișa de înscriere (copia xerox primită în sala de înscriere, în colțul din stânga sus, ”Nr. dosar”) sau pe Chitanța de achitare a taxei de înscriere, dacă a fost achitată la universitate  (”Nr leg: ...
”, jos, pe ultimul rând).

Masterate în limba română (CFMAC, IEMA, STAIA) Masterat în limba engleză (SMA)


          Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere/.
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:
Reglementări:

- Metodologie admitere 2021, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
- Ghidul admiterii MASTER, iulie 2021, Universitatea din Oradea
Metodologia organizării admiterii la studii de MASTER pentru anul universitar 2021-2022, la Universitatea din Oradea (HS 17/22.04.2021)
Ordinul nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii de licență, de master și de doctorat - 
cu modificări

Candidați din ETNIA ROMILOR, admitere pe locuri bugetate - extras din metodologia de admitere
Candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI - metodologie admitere

Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de master 
se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)