Reglementări


  • Codul drepturilor și obligațiilor studentului
Ordinul MECTS Nr. 3666 din 30.03.2012
.

..
Art. 11. - (1) Studentul beneficiaza de urmatoarele drepturi in baza principiilor enuntate de Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
...
e) dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), in format fizic sau electronic, si acces la toate materialele didactice disponibile in mod gratuit in bibliotecile universitare sau pe site-ul facultatii;
...
Platforma de e-learning FIMT ZI