Semestrul I, 2022-2023

16.11.2022: 
                 
 
  -
Lista finală cu studenții FIMT, care beneficiază de burse în sem I, 2022-2023
 
                   - Cuantum burse Sem I, 2022-2023

11.11.2022: 
                 
 
 
- Anunț burse sem I, 2022-2023

                   - Lista provizorie cu studenții FIMT, care beneficiază de burse în sem I, 2022-2023

                   - Proces verbal atribuire burse Sem I, 2022-2023, FIMT

                   - Adresa alocare fond bursă pentru Facultatea IMT

15.10.2022:   Comisie burse FIMT_2022-2023

0
5.10.2022:                
                   
  - Depunere cereri / dosare pentru 
burse de ajutor social; Cerere pentru bursa de ajutor social

                     - 
Depunere cereri / dosare pentru burse de performanță ocazională; Cerere pentru bursa de performanță ocazională

                    - Depunere cereri / dosare pentru burse de performanță; Cerere pentru bursa de performanță

                    - Depunere cereri / dosare pentru burse speciale; Cerere pentru bursa specială


                     
- Calendar general de acordare a burselor

                    - 
Adresă cu privire la salariul minim net la nivel național                  


REGLEMENTĂRI

Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății IMT 14.10.2021

Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea_HS 28_24.02.2022 

Ordin nr. 3392_2017 privins stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor

Ordin MEN nr. 4104 din 05.07.2017

Ordin nr. 4366 13.07.2017

_____________________________________________________________________________________________
Semestrul al II-lea, 2021-2022


04.05.2022:
 
                   - Cuantum burse Sem II, 2021-2022

                   - Lista finală cu studenții FIMT, care beneficiază de burse în sem II, 2021-2022

                   - Proces verbal atribuire burse Sem II, 2021-2022, FIMT


02.05.2022: 
                   - Anunț burse sem II, 2021-2022

                   - Lista provizorie cu studenții FIMT, care beneficiază de burse în sem II, 2021-2022

                   - Adresa alocare fond bursă pentru Facultatea IMT, Sem II, 2021-2022


11.03.2022:   
                    - 
Depunere cereri / dosare pentru burse de ajutor social; Cerere pentru bursa de ajutor social

                    - Depunere cereri / dosare pentru burse de performanță ocazională; Cerere pentru bursa de performanță ocazională

                    - Depunere cereri / dosare pentru burse de performanță; Cerere pentru bursa de performanță

                    - Calendar de acordare a burselor la Universitatea din Oradea 

                    - Adresă cu privire la salariul minim net la nivel național_2022  09.02.2022_BURSA LÓRÁNT KÖTELES (vezi AICI detalii)

 Bursa va fi oferită unui student al Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică, cu rezultate foarte bune la activitățile didactice.

 Bursa, în cuantum lunar de 1.000 lei, va fi acordată începând cu semestrul II al anului II de studii, cu condiția ca în sesiunea de examene de la sfârșitul semestrului anterior studentul să obțină minimum media 7. 

Candidații vor depune la secretariatul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică un CV în format Europass și o cerere scrisă,până cel târziu în data de 11.02.2022, ora 15:00. Cererea va conține informații personale, planuri de viitor (dezvoltarea carierei) și motivația solicitării acestei burse.

Actualizare 12.04.2022_Beneficiarul bursei private ” Lóránt Köteles” acordată de către Clubul Rotary Oradea este studentul Tămășan Mihai, anul II, programul de studii Tehnologia Construcțiilor de Mașini.________________________________________________________________________________________________

Semestrul I, 2021-2022

15.11.2021:    Lista finală cu studenții FIMT, care beneficiază de burse în sem I, 2021-2022
11.11.2021: 
                 
                   - Anunț burse sem I, 2021-2022

                   - Lista provizorie cu studenții FIMT, care beneficiază de burse în sem I, 2021-2022

                   - Proces verbal atribuire burse Sem I, 2021-2022, FIMT

                   - Adresa alocare fond bursă pentru Facultatea IMT

                   - Comisie burse FIMT

07.10.202
1  
                   
                   
 - 
Depunere cereri / dosare pentru burse de performanță ocazională; Cerere pentru bursa de performanță ocazională

                    - Depunere cereri / dosare pentru burse de performanță; Cerere pentru bursa de performanță

                    - Depunere cereri / dosare pentru burse speciale; Cerere pentru bursa specială

                    - Depunere cereri / dosare pentru burse de ajutor social; Cerere pentru bursa de ajutor social

                    - Calendar de acordare a burselor la Universitatea din Oradea 


                    -  Adresă cu privire la salariul minim net la nivel național                  


REGLEMENTĂRI

Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății IMT 14.10.2021

Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea_HS 28_24.02.2022 (actualizare) 

Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea_HS 11_26.10.2020
 

Ordin nr. 3392_2017 privins stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor

Ordin MEN nr. 4104 din 05.07.2017

Ordin nr. 4366 13.07.2017


___________________________________________________________________________________________________
Semestrul al II-lea, 2020-202126.04.2021: Lista finală cu studenții Facultății IMT care  beneficiază de bursă în semestrul al II-lea, 2020-2021

                  Proces verbal atribuire burse, Sem II, 2020-2021

21.04.2021:
  Anunț burse Semestrul al II-lea, 2020-2021

                  Lista provizorie cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă în semestrul al II-lea, 2020-2021

                    Adresă alocare fond de burse pentru sem II, 2020-2021

                   Adresă alocare fond de burse de ajutor social ocazional pentru sem II, 2020-2021

                   Adresă atribuire burse de performanță ocazională pentru anul univ. 2020-2021

     

22.03.2021:   
                   
                   
 - Depunere cereri / dosare pentru burse de performanță ocazională; Cerere pentru bursa de performanță ocazională

                    - Depunere cereri / dosare pentru burse de performanță; Cerere pentru bursa de performanță

                    - Depunere cereri / dosare pentru burse de ajutor social; Cerere pentru bursa de ajutor social

                    - Calendar de acordare a burselor la Universitatea din Oradea 

                    - Adresă cu privire la salariul minim net la nivel național_2021                  ____________________________________________________________________________________
Semestrul I, 2020-2021


10.11.2020:  
Lista finală cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă în semestrul I, 2020-2021

09.11.2020: 
Anunț burse Semestrul I, 2020-2021

                   Lista provizorie cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă în semestrul I, 2020-2021

         
          Comisia de acordare a burselor la Facultatea IMT 

02.11.2020: 
Perioada de întocmire și afișare a listelor cu studenții bursieri va fi  decalată în funcție de data la care se va transmite fondul de burse   către facultăți
07.10.2020:   
                   
                   
 - Depunere cereri / dosare pentru burse de performanță ocazională; Cerere pentru bursa de performanță ocazională

                    - Depunere cereri / dosare pentru burse de performanță; Cerere pentru bursa de performanță

                    - Depunere cereri / dosare pentru burse speciale; Cerere pentru bursa specială

                    - Depunere cereri / dosare pentru burse de ajutor social; Cerere pentru bursa de ajutor social

                    - Calendar de acordare a burselor pentru semestrul I, la Universitatea din Oradea 


06.10.2020: 
   Adresă cu privire la salariul minim net la nivel național                  REGLEMENTĂRI

Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății IMT 16.10.2018

Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea_HS 11_26.10.2020 (Actualizare)

Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea HS 19.02.2018


Ordin nr. 3392_2017 privins stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor

Ordin MEN nr. 4104 din 05.07.2017

Ordin nr. 4366 13.07.2017


_________________________________________________________________________________________________


Semestrul II, 2019-2020

16.06.2020:  Burse de performanță ocazionale

                    Tabel nominal cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă de performanță ocazională în sem. I, II, 2019-2020

                     Proces verbal atribuire burse de performanță ocazională, sem I, II, 2019-2020

                    Adresă UO atribuire burse de performanță ocazională, sem. I, II, 2019-2020

                   Burse de ajutor social ocazional

                    Tabel nominal cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă de ajutor social ocazional în sem. II, 2019-2020

                     Proces verbal atribuire burse de ajutor social ocazional, sem II, 2019-2020

                     Adresă UO atribuire burse de ajutor social ocazional, sem. II, 2019-2020

14.05.2020:  
Lista finală cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă în semestrul II, 2019-2020

                     Cuantum bursă /lună/student

08.05.2020: 
Anunț burse Semestrul al II-lea

                   Lista provizorie cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă în semestrul II, 2019-2020

                   Proces verbal atribuire burse, Semestrul II, 2019-2020

26.03.2020
:
Clarificări privind conținutul dosarului pentru acordarea bursei sociale _Adresă Prorector SSV (Nu se mai solicită autentificarea de către notar!)

25.03.2020: Cererile pentru obținerea burselor de ajutor social și a burselor de performanță, însoțite de documentele justificative,
se vor transmite on-line, în perioada 30 martie - 30 aprilie 2020 , la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  . Vă rugăm să respectați indicațiile din anunțurile referitoare la depunerea actelor respective.


Anunț depunere acte pentru BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL / bursă de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte; 
   Formular Cerere bursa socială + Declarație de venituri

Acte necesare pentru depunere dosar BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL / bursă de ajutor social ocazional

Anunț depunere acte pentru BURSA DE PERFORMANȚĂ; Formular Cerere bursă de performanță

Anunț depunere acte pentru BURSA DE PERFORMANȚĂ OCAZIONALĂ Formular cerere bursă de performanță ocazională

Adresa referitoare la acordarea burselor + CALENDAR_Comisia de acordare a burselor, UOradea_25 martie 2020


24.03.2020: În această perioadă, relația studenților cu secretariatele se desfășoară telefonic (Secretariat IMT: 0259 408141 și prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ). Revenim, în timp util, cu informații PRECISE referitoare la modalitatea de transmitere a actelor necesare.


Hotărârea CA nr. 151_11.03.2020; Anexa 1 la Hotărârea CA nr. 152_19.03.2020

Adresa referitoare la acordarea burselor + CALENDAR_Comisia de acordare a burselor, UOradea_11 martie 2020

==============================================================

Semestrul I, 2019-2020

Lista cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă de ajutor social ocazional în Sem I, 2019-2020

Cuantum burse Sem I / lună / semestru


Proces verbal atribuire burse_Sem I, 2019-2020


Lista finală cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă în Sem I, 2019-2020

Anunt BURSE Semestrul I 2019-2020


Lista provizorie cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă în Sem I, 2019-2020

Anunț depunere cereri/dosare pentru BURSA DE PERFORMANȚĂ OCAZIONALĂ; Formular cerere bursă de performanță ocazională

Anunț depunere cereri/dosare pentru BURSA DE PERFORMANȚĂ; Formular cerere bursă de performanță

Anunț depunere cereri/dosare pentru BURSA SPECIALĂ; Formular cerere bursă specială

Anunț depunere cereri/dosare pentru BURSA SOCIALĂ / burse sociale ocazionaleFormular Cerere bursa socială + Declarație de venituri


REGLEMENTĂRI

Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății IMT 16.10.2018


Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea HS 19.02.2018

Ordin nr. 3392_2017 privins stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor

Ordin MEN nr. 4104 din 05.07.2017

Ordin nr. 4366 13.07.2017

=================================================================================

Semestrul II, 2018-2019

Lista cu studenții Facultății IMT, care beneficiază de burse de performanță ocazională_2018-2019

Proces verbal atribuire burse de performanță ocazională_2018-2019


Adresă atribuire burse de performanță ocazională pentru Facultatea IMT


Lista finală cu studenții Facultății IMT, care beneficiază de bursă în semestrul II, an univ 2018-2019


Proces verbal atribuire burse Sem II, 2018-2019_după contestații


Lista provizorie cu studenții Facultății IMT, care beneficiază de bursă în semestrul II, an univ 2018-2019


Anunț burse sem II_afișat la data 16.04.2019


Cuantum burse Semestrul II 2018-2019

Proces verbal atribuire burse_Sem II, 2018-2019


Anunț depunere cereri/dosare pentru burse sociale Sem II 2018-2019

Cerere bursa socială + Declarație de venituri

Anunț depunere cereri pt bursa de performanta Sem II 2018-2019

Cerere bursa de performanță

Anunț depunere cereri pt bursa de performanta ocazională Sem I si II 2018-2019

Cerere bursa de performanță ocazională


Semestrul I, 2018-2019


Lista finală cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă în Sem I, 2018-2019

Proces verbal acordare burse, Sem.I, 2018-2019, 26.10.2018

Cuantum burse Sem I, 2018-2019

Anunt BURSE Semestrul I 2018-2019

Lista provizorie cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă în Sem I, 2018-2019

Anunț depunere cereri pt bursa de performanta Sem I 2018-2019; Cerere bursa de performanță

Anunț depunere cereri pt bursa speciala 2018-2019; Cerere bursa specială

Anunț depunere cereri/dosare pentru burse sociale; Cerere bursa socială + Declarație de venituri


REGLEMENTĂRI

Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății IMT 16.10.2018


Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea HS 19.02.2018

Ordin nr. 3392_2017 privins stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor

Ordin MEN nr. 4104 din 05.07.2017

Ordin nr. 4366 13.07.2017