Semestrul I, 2019-2020

Lista cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă de ajutor social ocazional în Sem I, 2019-2020

Cuantum burse Sem I / lună / semestru


Proces verbal atribuire burse_Sem I, 2019-2020


Lista finală cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă în Sem I, 2019-2020

Anunt BURSE Semestrul I 2019-2020


Lista provizorie cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă în Sem I, 2019-2020

Anunț depunere cereri/dosare pentru BURSA DE PERFORMANȚĂ OCAZIONALĂ; Formular cerere bursă de performanță ocazională

Anunț depunere cereri/dosare pentru BURSA DE PERFORMANȚĂ; Formular cerere bursă de performanță

Anunț depunere cereri/dosare pentru BURSA SPECIALĂ; Formular cerere bursă specială

Anunț depunere cereri/dosare pentru BURSA SOCIALĂ / burse sociale ocazionaleFormular Cerere bursa socială + Declarație de venituri


REGLEMENTĂRI

Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății IMT 16.10.2018


Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea HS 19.02.2018

Ordin nr. 3392_2017 privins stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor

Ordin MEN nr. 4104 din 05.07.2017

Ordin nr. 4366 13.07.2017

=================================================================================

Semestrul II, 2018-2019

Lista cu studenții Facultății IMT, care beneficiază de burse de performanță ocazională_2018-2019

Proces verbal atribuire burse de performanță ocazională_2018-2019


Adresă atribuire burse de performanță ocazională pentru Facultatea IMT


Lista finală cu studenții Facultății IMT, care beneficiază de bursă în semestrul II, an univ 2018-2019


Proces verbal atribuire burse Sem II, 2018-2019_după contestații


Lista provizorie cu studenții Facultății IMT, care beneficiază de bursă în semestrul II, an univ 2018-2019


Anunț burse sem II_afișat la data 16.04.2019


Cuantum burse Semestrul II 2018-2019

Proces verbal atribuire burse_Sem II, 2018-2019


Anunț depunere cereri/dosare pentru burse sociale Sem II 2018-2019

Cerere bursa socială + Declarație de venituri

Anunț depunere cereri pt bursa de performanta Sem II 2018-2019

Cerere bursa de performanță

Anunț depunere cereri pt bursa de performanta ocazională Sem I si II 2018-2019

Cerere bursa de performanță ocazională


Semestrul I, 2018-2019


Lista finală cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă în Sem I, 2018-2019

Proces verbal acordare burse, Sem.I, 2018-2019, 26.10.2018

Cuantum burse Sem I, 2018-2019

Anunt BURSE Semestrul I 2018-2019

Lista provizorie cu studenții Facultății IMT care beneficiază de bursă în Sem I, 2018-2019

Anunț depunere cereri pt bursa de performanta Sem I 2018-2019; Cerere bursa de performanță

Anunț depunere cereri pt bursa speciala 2018-2019; Cerere bursa specială

Anunț depunere cereri/dosare pentru burse sociale; Cerere bursa socială + Declarație de venituri


REGLEMENTĂRI

Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății IMT 16.10.2018


Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea HS 19.02.2018

Ordin nr. 3392_2017 privins stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor

Ordin MEN nr. 4104 din 05.07.2017

Ordin nr. 4366 13.07.2017