Semestrul I, 2023-2024


08.12.2023: 
                 
 
  -
Lista finală cu studenții FIMT, care beneficiază de burse în sem I, 2023-2024

                   - Proces verbal atribuire burse sem I, 2023-2024, FIMT

                   - Cuantum burse Sem I, 2023-2024

05.12.2023:  
                   - Anunț burse semestrul I_2023-2024

                   - Lista provizorie cu studenții FIMT, care beneficiază de burse în sem I, 2023-2024

28.11.2023:
Adresă alocare fond burse pentru FIMT_Sem I_2023-2024

24.11.2023: Comisie burse FIMT_2023-2024

16.11.2023
: Bursa specială/de performanță științifică: depunere cereri (însoțite de documente justificative) la Secretariat FIMT, până la data de 22.11.2023; Cerere pentru bursa specială/de performanță științifică

01.11.2023: BURSE SOCIALE  
                    
 - Anunț depunere cereri / dosare pentru burse de ajutor social
                     - Formulare:
                                Cerere pentru bursa de ajutor social;
                                Acord prelucrare date personale pentru student;
                                Acord prelucrare date personale pentru membrii familiei
                     - Adresă cu privire la salariul minim net la nivel național
                     - Adresă reglementări burse    
          

REGLEMENTĂRI
Criterii proprii de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății IMT _Actualizare 04.12.2023

Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea_Actualizare HS 55_23.11.2023

Ordin nr. 6463 din 02.10.2023 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor

__________________________________________________________________________

Semestrul al II-lea, 2022-2023


04.05.2023: 
                 
 
  -
Lista finală cu studenții FIMT, care beneficiază de burse în sem II, 2022-2023

                   - Proces verbal atribuire burse sem II, 2022-2023, FIMT
02.05.2023: 
                 
 
  
-
Anunț burse sem II, 2022-2023

                   - Lista provizorie cu studenții FIMT, care beneficiază de burse în sem II, 2022-2023
                   
                   - Cuantum burse sem II, 2022-2023

                   - Adresa alocare fond bursă pentru Facultatea IMT, Sem II, 2022-2023
13.03.2023
  
                  -
Depunere cereri / dosare pentru burse de ajutor social; Cerere pentru bursa de ajutor social

                  - Depunere cereri / dosare pentru burse de performanță ocazională; Cerere pentru bursa de performanță ocazională


                    -
Depunere cereri / dosare pentru burse de performanță; Cerere pentru bursa de performanță

                    - Adresă cu privire la salariul minim net la nivel național_2023  

_____________________________________________________________________________________
Semestrul I, 2022-2023


16.11.2022: 
                 
 
  -
Lista finală cu studenții FIMT, care beneficiază de burse în sem I, 2022-2023
 
                   - Cuantum burse Sem I, 2022-2023

11.11.2022: 
                 
 
 
- Anunț burse sem I, 2022-2023

                   - Lista provizorie cu studenții FIMT, care beneficiază de burse în sem I, 2022-2023

                   - Proces verbal atribuire burse Sem I, 2022-2023, FIMT

                   - Adresa alocare fond bursă pentru Facultatea IMT

15.10.2022:   Comisie burse FIMT_2022-2023

0
5.10.2022:                
                   
  - Depunere cereri / dosare pentru 
burse de ajutor social; Cerere pentru bursa de ajutor social

                     - 
Depunere cereri / dosare pentru burse de performanță ocazională; Cerere pentru bursa de performanță ocazională

                    - Depunere cereri / dosare pentru burse de performanță; Cerere pentru bursa de performanță

                    - Depunere cereri / dosare pentru burse speciale; Cerere pentru bursa specială


                     
- Calendar general de acordare a burselor

                    - 
Adresă cu privire la salariul minim net la nivel național                  


REGLEMENTĂRI

Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății IMT 14.10.2021

Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea_HS 28_24.02.2022 

Ordin nr. 3392_2017 privins stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor

Ordin MEN nr. 4104 din 05.07.2017

Ordin nr. 4366 13.07.2017