Verificare antiplagiat

Descărcați programul pentru verificare antiplagiat !

Sesiunea Septembrie 2019

Examen DIPLOMĂ Examen DISERTAȚIE
Rezultate examen de DIPLOMĂ:
Rezultate examen de DISERTAȚIE:Desfășurarea examenului de DIPLOMĂ_septembrie 2019 _actualizare 11.09.2019

Desfășurarea examenului de DISERTAȚIE _septembrie 2019 _actualizare 11.09.2019

Anexa 1_Calendar, Comisii_DIPLOMĂ_sept 2019_actualizare 11.09.2019 Anexa 1_Calendar, Comisii_DISERTAȚIE_sept 2019_actualizare 11.09.2019
Anexa 2_Copertă Proiect DIPLOMĂ_sept 2019 Anexa 2_Copertă Lucrare DISERTAȚIE_sept 2019
Anexa 3_Pagina de gardă Proiect DIPLOMĂ_sept 2019 Anexa 3_Pagina de gardă Lucrare DISERTAȚIE_sept 2019
Anexa 4_Tema Proiect DIPLOMĂ_sept 2019 Anexa 4_Tema Lucrare DISERTAȚIE_sept 2019
Anexa 5_ Declarație de autenticitate DIPLOMĂ_sept 2019 Anexa 5_ Declarație de autenticitate DISERTAȚIE_sept 2019
Anexa 6_Formular Cerere de înscriere DIPLOMĂ-sept 2019 Anexa 6_Formular Cerere de înscriere DISERTAȚIE-sept 2019
Anexa 7_ Referat Proiect DIPLOMĂ_sept 2019 Anexa 7_ Referat Lucrare DISERTAȚIE_sept 2019
Sesiunea Iulie 2019


Examen DIPLOMĂ Examen DISERTAȚIE
Rezultate examen de DIPLOMĂ:
Rezultate examen de DISERTAȚIE:
Planificarea susținerii examenului de DIPLOMĂ:
Planificarea susținerii examenului de DISERTAȚIE:
Desfășurarea Examenului de DIPLOMĂ_iulie 2019 _actualizare 03.07.2019 Desfășurarea Examenului de DISERTAȚIE-iulie 2019 _actualizare 03.07.2019
Anexa 1_Calendar, Comisii_DIPLOMĂ_iulie 2019 _actualizare 03.07.2019 Anexa 1_Calendar, Comisii_DISERTAȚIE_iulie 2019 _actualizare 03.07.2019
Anexa 2_Copertă Proiect DIPLOMĂ_iulie 2019 Anexa 2_Copertă Lucrare DISERTAȚIE_iulie 2019
Anexa 3_Pagina de gardă Proiect DIPLOMĂ_iulie 2019 Anexa 3_Pagina de gardă Lucrare DISERTAȚIE_iulie 2019
Anexa 4_Tema Proiect DIPLOMĂ_iulie 2019 Anexa 4_Tema Lucrare DISERTAȚIE_iulie 2019
Anexa 5_ Declarație de autenticitate DIPLOMĂ_iulie 2019 Anexa 5_ Declarație de autenticitate DISERTAȚIE_iulie 2019
Anexa 6_Formular Cerere de înscriere DIPLOMĂ_iulie 2019 Anexa 6_Formular Cerere de înscriere DISERTAȚIE_iulie 2019
Anexa 7_ Referat Proiect DIPLOMĂ_iulie 2019 Anexa 7_ Referat Lucrare DISERTAȚIE_iulie 2019
Cadru legal

Comisii examene de finalizare a studiilor la Facultatea IMT_2018-2019
Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor la Universitatea din Oradea_2018-2019
Procedura elaborare lucrare finalizare studii UOradea
Metodologie cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licență/diplomă și disertație ORDIN 6125 20.12.2016
Ordin 5643 / 12 decembrie 2017 pentru modificarea OMENCȘ nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

Sesiunea Februarie 2019
Diplomă Disertație
Examen DIPLOMA februarie 2019 calendar

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Examen DISERTATIE februarie 2019 calendar

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7

Teme pentru examenele de finalizare studii 2018-2019 :

Inginerie industrială
Teme Proiect DIPLOMĂ TCM 2018-2019
Teme DISERTAȚIE CFMAC 2018-2019
Tematica Examen Diplomă TCM
GHID pentru elaborarea si sustinerea lucrarilor de finalizare a studiilor, Inginerie Industriala 2018-2019


Inginerie mecanică și autovehicule
Teme Proiect DIPLOMĂ AR 2018-2019
Teme DISERTAȚIE STAIA 2018-2019
Tematica Examen Diplomă AR
GHID pentru elaborarea și susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor, Ingineria autovehiculelor, 2018-2019


Inginerie și management
Teme Proiect DIPLOMĂ IEDM 2018-2019
Teme DISERTAȚIE IEMA 2018-2019
Tematica Examen Diplomă IEDM
GHID pentru elaborarea și susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor, Inginerie și Management, 2018-2019

Mecatronică și Robotică
Teme Proiect DIPLOMĂ ROBOTICĂ 2018-2019
Teme DISERTAȚIE SMA 2018-2019
Tematica Examen Diplomă Robotică/Mecatronică
GHID pentru elaborarea și susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor, Mecatronică și Robotică, 2018-2019