Anul universitar 2023-2024

Sesiunea Iulie 2024Examen DIPLOMĂ_ Examen DISERTAȚIE
Rezultate examen DIPLOMĂ:
Rezultate examen DISERTAȚIE:
Planificarea susținerii examenului de DIPLOMĂ:
Planificarea susținerii examenului de DISERTAȚIE:
Desfășurarea Examenului de DIPLOMĂ_iulie 2024 Desfășurarea Examenului de DISERTAȚIE-iulie 2024
Predare proiecte de diplomă / lucrări de disertație
Anexa 1_Calendar, Comisii_DIPLOMĂ_iulie 2024 - Actualizare 04.07.2024 Anexa 1_Calendar, Comisii_DISERTAȚIE_iulie 2024 - Actualizare 04.07.2024
Anexa 2_Copertă Proiect DIPLOMĂ_iulie 2024 Anexa 2_Copertă Lucrare DISERTAȚIE_iulie 2024
Anexa 3_Pagina de gardă Proiect DIPLOMĂ_iulie  2024 Anexa 3_Pagina de gardă Lucrare DISERTAȚIE_iulie 2024
Anexa 4_Tema Proiect DIPLOMĂ Anexa 4_Tema Lucrare DISERTAȚIE
Anexa 5_ Declarație de autenticitate DIPLOMĂ_iulie  2024 Anexa 5_ Declarație de autenticitate DISERTAȚIE_iulie 2024
Anexa 6_Formular Cerere de înscriere DIPLOMĂ_iulie 2024; pdf Anexa 6_Formular Cerere de înscriere DISERTAȚIE_iulie 2024; pdf
Anexa 7_ Referat Proiect DIPLOMĂ Anexa 7_ Referat Lucrare DISERTAȚIE
Anexa 8_Denumirile fisierelor încărcate pe platformă_DIPLOMĂ Anexa 8_Denumirile fisierelor încărcate_DISERTAȚIE

Cerere atribuire temă Proiect de diplomă (doc, pdf)
Cerere atribuire temă Lucrare de disertație (doc, pdf)
Cererea (semnată de student și avizată de conducătorul științific) se depune la Secretariat FIMT.


..........................................................................................................................................................................................................


Teme/ Tematică/ Ghid pentru examenele de finalizare studii 2023-2024:


Inginerie industrială
Teme Proiect DIPLOMĂ TCM 2023-2024
Teme Disertatie CFMAC 2023-2024
Tematica examen de diploma TCM 2023-2024 
GHID pentru elaborarea si sustinerea lucrarilor de finalizare a studiilor, Inginerie Industriala


Inginerie mecanică și autovehicule
Teme Proiect DIPLOMĂ AR 2023-2024
Teme DISERTAȚIE STAIA 2023-2024 
Tematica Examen Diplomă AR
GHID pentru elaborarea și susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor, Ingineria autovehiculelor

Inginerie și management
Teme Proiect DIPLOMĂ IEDM 2023-2024
Teme DISERTAȚIE IEMA 2023-2024
Tematica Examen Diplomă IEDM
GHID pentru elaborarea și susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor, Inginerie și Management, 2023-2024

Mecatronică și Robotică
Teme Proiect DIPLOMĂ ROBOTICĂ /MECATRONICĂ_2023-2024
Teme DISERTAȚIE SMA 2023-2024
Tematica Examen Diplomă Robotică/Mecatronică
GHID pentru elaborarea și susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor, Mecatronică și Robotică, 2023-2024


Cadru legal

Comisii examene finalizare studii_2023-2024: Comisii examen diplomă; Comisii examen disertație; Comisie contestații
Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire, licență/diplomă și disertație la Universitatea din Oradea_2023-2024_HS 04/28.03.2024

Barem pentru evaluarea și notarea absolvenților la examenul de finalizare a studiilor_CFIMT/23.05.2022
Procedura elaborare lucrare finalizare studii UOradea_HS 62/16.12.2019
Metodologie cadru de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire, licență/diplomă și disertație_ORDIN 3691 / 01.02.2024
Lista programelor recunoscute pentru stabilirea gradului de similitudine_ORDIN 3692 / 01.02.2024


Sesiunea Februarie 2024

(Informații pentru absolvenții 2022-2023 și promoțiile anterioare)

Examen DIPLOMĂ_ Examen DISERTAȚIE
Rezultate examen DIPLOMĂ:
Rezultate examen DISERTAȚIE:
Planificarea susținerii examenului de DIPLOMĂ:
Planificarea susținerii examenului de DISERTAȚIE:
Desfășurarea Examenului de DIPLOMĂ_februarie 2024 Desfășurarea Examenului de DISERTAȚIE-februarie 2024
Anexa 1_Calendar, Comisii_DIPLOMĂ_februarie 2024_Actualizare 19.02.2024 Anexa 1_Calendar, Comisii_DISERTAȚIE_februarie 2024_Actualizare 19.02.2024
Anexa 2_Copertă Proiect DIPLOMĂ_februarie 2024 Anexa 2_Copertă Lucrare DISERTAȚIE_februarie 2024
Anexa 3_Pagina de gardă Proiect DIPLOMĂ_februarie 2024 Anexa 3_Pagina de gardă Lucrare DISERTAȚIE_februarie 2024
Anexa 4_Tema Proiect DIPLOMĂ Anexa 4_Tema Lucrare DISERTAȚIE
Anexa 5_ Declarație de autenticitate DIPLOMĂ_februarie 2024 Anexa 5_ Declarație de autenticitate DISERTAȚIE_februarie 2024
Anexa 6_Formular Cerere de înscriere DIPLOMĂ_febr 2024; pdf Anexa 6_Formular Cerere de înscriere DISERTAȚIE_febr 2024; pdf
Anexa 7_ Referat Proiect DIPLOMĂ Anexa 7_ Referat Lucrare DISERTAȚIE
Anexa 8_Denumirile fisierelor încărcate_DIPLOMĂ Anexa 8_Denumirile fisierelor încărcate_DISERTAȚIE
Cerere atribuire temă Proiect de diplomă (doc, pdf) Cerere atribuire temă Lucrare de disertație (docpdf)


...................................................................................................................................


Anul universitar 2022-2023

Software anti-plagiat (SemPlag - https://uefiscdi-direct.ro/semplag/)


Sesiunea Septembrie 2023

Examen DIPLOMĂ_ Examen DISERTAȚIE
Rezultate examen DIPLOMĂ:
Rezultate examen DISERTAȚIE:
Desfășurarea Examenului de DIPLOMĂ_septembrie 2023
Predare proiecte de diplomă- detalii AICI
Desfășurarea Examenului de DISERTAȚIE_septembrie 2023
Predare lucrări de disertație- detalii AICI
Anexa 1_Calendar, Comisii_DIPLOMĂ_septembrie 2023 _Actualizare 06.09.2023 Anexa 1_Calendar, Comisii_DISERTAȚIE_septembrie 2023_Actualizare 06.09.2023
Anexa 2_Copertă Proiect DIPLOMĂ_2023 Anexa 2_Copertă Lucrare DISERTAȚIE_2023
Anexa 3_Pagina de gardă Proiect DIPLOMĂ_2023 Anexa 3_Pagina de gardă Lucrare DISERTAȚIE_2023
Anexa 4_Tema Proiect DIPLOMĂ Anexa 4_Tema Lucrare DISERTAȚIE
Anexa 5_ Declarație de autenticitate DIPLOMĂ_2023 Anexa 5_ Declarație de autenticitate DISERTAȚIE_2023
Anexa 6_Formular Cerere de înscriere DIPLOMĂ_sept 2023 / pdf Anexa 6_Formular Cerere de înscriere DISERTAȚIE_sept 2023 / pdf
Anexa 7_ Referat Proiect DIPLOMĂ_2023 Anexa 7_ Referat Lucrare DISERTAȚIE_2023
Anexa 8_Denumirile fisierelor încărcate_DIPLOMĂ Anexa 8_Denumirile fisierelor încărcate_DISERTAȚIE

Cerere atribuire temă Proiect de diplomă (doc, pdf)
Cerere atribuire temă Lucrare de disertație (docpdf)
Cererea (semnată de student și avizată de conducătorul științific) se depune la Secretariat FIMT...........................................................................................................................................................................................................
Sesiunea Iulie 2023

Examen DIPLOMĂ_ Examen DISERTAȚIE
Rezultate examen DIPLOMĂ:
Rezultate examen DISERTAȚIE:
Planificarea susținerii examenului de DIPLOMĂ:
Planificarea susținerii examenului de DISERTAȚIE:
Desfășurarea Examenului de DIPLOMĂ_iulie 2023
Predare proiecte de diplomă- detalii AICI
Desfășurarea Examenului de DISERTAȚIE_iulie 2023
Predare lucrări de disertație- detalii AICI
Anexa 1_Calendar, Comisii_DIPLOMĂ_iulie 2023_Actualizare 05.07.2023 Anexa 1_Calendar, Comisii_DISERTAȚIE_iulie 2023_Actualizare 05.07.2023
Anexa 2_Copertă Proiect DIPLOMĂ_iulie 2023 Anexa 2_Copertă Lucrare DISERTAȚIE_iulie 2023
Anexa 3_Pagina de gardă Proiect DIPLOMĂ_iulie 2023 Anexa 3_Pagina de gardă Lucrare DISERTAȚIE_iulie 2023
Anexa 4_Tema Proiect DIPLOMĂ Anexa 4_Tema Lucrare DISERTAȚIE
Anexa 5_ Declarație de autenticitate DIPLOMĂ_iulie 2023 Anexa 5_ Declarație de autenticitate DISERTAȚIE_iulie 2023
Anexa 6_Formular Cerere de înscriere DIPLOMĂ_iulie 2023 / pdf Anexa 6_Formular Cerere de înscriere DISERTAȚIE_iulie 2023 / pdf
Anexa 7_ Referat Proiect DIPLOMĂ_iulie 2023 Anexa 7_ Referat Lucrare DISERTAȚIE_iulie 2023
Anexa 8_Denumirile fisierelor încărcate_DIPLOMĂ Anexa 8_Denumirile fisierelor încărcate_DISERTAȚIE

Cerere atribuire temă Proiect de diplomă (doc, pdf)
Cerere atribuire temă Lucrare de disertație (doc, pdf)
Cererea (semnată de student și avizată de conducătorul științific) se depune la Secretariat FIMT.Teme/ Tematică/ Ghid pentru examenele de finalizare studii 2022-2023:


Inginerie industrială
Teme Proiect DIPLOMĂ TCM 2022-2023
Teme Disertatie CFMAC 2022-2023
Tematica examen de diploma TCM 2022-2023
GHID pentru elaborarea si sustinerea lucrarilor de finalizare a studiilor, Inginerie Industriala


Inginerie mecanică și autovehicule
Teme Proiect DIPLOMĂ AR 2022-2023
Teme DISERTAȚIE STAIA 2022-2023 
Tematica Examen Diplomă AR
GHID pentru elaborarea și susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor, Ingineria autovehiculelor

Inginerie și management
Teme Proiect DIPLOMĂ IEDM 2022-2023
Teme DISERTAȚIE IEMA 2022-2023
Tematica Examen Diplomă IEDM
GHID pentru elaborarea și susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor, Inginerie și Management, 2022-2023

Mecatronică și Robotică
Teme Proiect DIPLOMĂ ROBOTICĂ 2022-2023
Teme DISERTAȚIE SMA 2022-2023
Tematica Examen Diplomă Robotică/Mecatronică
GHID pentru elaborarea și susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor, Mecatronică și Robotică, 2022-2023


Cadru legal

Comisii examene de finalizare a studiilor la Facultatea IMT_2022-2023
Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor la Universitatea din Oradea_2022-2023_HS 44_27.04.2023
Barem pentru evaluarea și notarea absolvenților la examenul de finalizare a studiilor_CFIMT/23.05.2022
Procedura elaborare lucrare finalizare studii UOradea_HS 62/16.12.2019
Metodologie cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licență/diplomă și disertație_ORDIN 3106 / 09.02.2022


Sesiunea Februarie 2023

(Informații pentru absolvenții 2021-2022 și promoțiile anterioare)


Examen DIPLOMĂ_ Examen DISERTAȚIE
Rezultate examen de DIPLOMĂ:
Rezultate examen de DISERTAȚIE:
Desfășurarea Examenului de DIPLOMĂ_februarie 2023_Actualizare 20.02.2023 Desfășurarea Examenului de DISERTAȚIE-februarie 2023_Actualizare 20.02.2023
Anexa 1_Calendar, Comisii_DIPLOMĂ_februarie 2023_Actualizare 20.02.2023 Anexa 1_Calendar, Comisii_DISERTAȚIE_februarie 2023_Actualizare 20.02.2023
Anexa 2_Copertă Proiect DIPLOMĂ_februarie 2023 Anexa 2_Copertă Lucrare DISERTAȚIE_februarie 2023
Anexa 3_Pagina de gardă Proiect DIPLOMĂ_februarie 2023 Anexa 3_Pagina de gardă Lucrare DISERTAȚIE_februarie 2023
Anexa 4_Tema Proiect DIPLOMĂ Anexa 4_Tema Lucrare DISERTAȚIE
Anexa 5_ Declarație de autenticitate DIPLOMĂ_februarie 2023 Anexa 5_ Declarație de autenticitate DISERTAȚIE_februarie 2023
Anexa 6_Formular Cerere de înscriere DIPLOMĂ_februarie 2023 Anexa 6_Formular Cerere de înscriere DISERTAȚIE_februarie 2023
Anexa 7_ Referat Proiect DIPLOMĂ_februarie 2023 Anexa 7_ Referat Lucrare DISERTAȚIE_februarie 2023
Anexa 8_Denumirile fisierelor încărcate_DIPLOMĂ Anexa 8_Denumirile fisierelor încărcate_DISERTAȚIE
Cerere atribuire temă Proiect de diplomă (doc, pdf) Cerere atribuire temă Lucrare de disertație (docpdf)

...........................................................................................................................................