Scurt istoric

 • 1976 - s-a înființat Institutul de Subingineri din Oradea (a avut loc o reorientare a învățământului superior orădean – din Institutul Pedagogic)
 • 1990 - s-a înființat Universitatea Tehnică din Oradea cu două profile în componență: Mecanic (cu specializările Tehnologia construcțiilor de mașini și Mecanică fină) și Electromecanic
 • 1992 - Facultatea de Mecanică devine independentă și funcționează cu două catedre și pregătind studenți în următoarele specializări: Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Mecanică Fină, Utilajul şi Tehnologia Sudurii şi Roboţi Industriali.
 • 1993 - se schimbă denumirea facultății în Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică (I.M.T.), prin HG 568/1993, având aceleași specializări
 • 1995 - se aprobă școlarizarea și la specializarea Inginerie economică în domeniul mecanic (IEDM), facultatea fiind organizată pe catedrele Tehnologia construcțiilor de mașini, Mecanică fină și Ingineria sistemelor
 • 1999 - s-a înființat specializarea Autovehicule rutiere iar în organizarea facultății este constituită și Catedra de Autovehicule rutiere
 • 2000 - s-a introdus forma de studii numită învățământ la distanță (ID) pentru specializarea Inginerie economic în domeniul mecanic
 • 2005 - are loc alinierea activității facultății la Sistemul Bologna de școlarizare în învățământul superior
 • 2008 - s-au acreditat în sistemul Bologna specializările de masterat: Inginerie Economică și Managementul Afacerilor și Concepție, Fabricație și Management Asistate de Calculator
 • 2011 - activitatea facultății se oranizează pe patru departamente: Inginerie și Management, Inginerie Industrială, Inginerie Industrială și Autovehicule, Mecatronică
 • 2012 - s-a înființat mastertul în limba engleză Advanced Mechatronics Systems în colaborare cu Universitatea din Debrecen
 • 2014 - debutează activitatea Școlii doctorale de Științe inginerești, domeniul Inginerie Industrială
 • 2015 - s-a înființat programul de studii de masterat Sisteme și Tehnologii Avansate în Ingineria Autovehiculelor
 • 2016 - se introduce pregătirea la ciclul III de studii universitare, de doctorat, în domeniul Inginerie și management în cadrul Școlii doctorale

Organigrama a Facultății I.M.T

organigrama IMT

Evoluția numărului de studenți după 1990

evolutie nr studenti