Semestrul I, 2021-2022

 - Începând cu data de 15.11.2021, activitatea didactică de predare, învățare și evaluare de la programele de licență și master, se va desfășura conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 21.10.2021. Toate facultățile vor relua activitățile, conform planificării de la 01.10.2021.
Desfășurarea activităților didactice la Facultatea IMT în semestrul I, 2021-2022 (Hotărâre CFIMT 27.09.2021)

Modul de numerotare a săptămânilor în sem I 2021-2022

Anul I Anul II Anul III Anul IV
Autovehicule Rutiere Autovehicule Rutiere Autovehicule Rutiere Autovehicule Rutiere
IEDM IEDM IEDM IEDM
Mecatronică Robotică Mecatronică Robotică
TCM TCM TCM TCM

Orar Educație fizică Sem I, 2021-2022

Anul I Anul II
CFMAC CFMAC
IEMA IEMA
AMS AMS
STAIA STAIA

Anul I Anul II Anul III Anul IV
1010 1020 1030 1040