Asociația pentru Inginerie Integrată și Management Industrial


"Asociația pentru Inginerie Integrată și Management Industrial, denumită în continuare Asociația, este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prezentului Statut."
Statutul AIIMI, Art.1 (1)

"Obiectivele Asociației sunt creșterea prestigiului și vizibilității profesiei de inginer, perfecționarea continuă a cunoștințelor profesionale și implicarea activă a membrilor asociației în activități de integrare și colaborare între universități și întreprinderi."
Statutul AIIMI, Art.5 (2)