Departamentul de Inginerie Industrială
Domeniul: Inginerie Industrială
Departamentul Inginerie Industriala a fost înființat în anul 1990 și coordonează programele de studii Tehnologia Constructiilor de Mașini, Utilajul si Tehnologia Sudurii, Utilaje si Instalatii de Proces.

Departamentul de Inginerie și Management
Domeniul: Inginerie și Management
Departamentul Inginerie si Management a fost înființat în anul 1995 și coordonează domeniul Inginerie si Management, programul de studii Inginerie Economică în Domeniul Mecanic.

Departamentul de Mecatronică
Domeniul: Mecatronică și Robotică
Departamentul de Mecatronică s-a format 2011 din Catedra de Mecatronică şi Mecanică Fină, care a luat fiinţă în anul 1994, și coordonează programele de studiu Robotică şi Mecatronică, respectiv a programele de master Advanced Mechatronics Systems.

Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule
Domeniul: Ingineria Autovehiculelor
Specializarea Autovehicule Rutiere a fost înfiinţată în anul 1999, la iniţiativa unor specialişti în domeniu Maşinilor Termice din Universitatea din Oradea, corelând astfel specializările şi cifrele de şcolarizare ale facultăţii cu necesităţile pieţei forţei de muncă.