PageOne

Just Another Styleshout Template

Proiectul SV-17-2015

Scopul proiectului:

Crearea unui ambient plăcut, util, durabil și ecologic, care să asigure în același timp zone de relaxare și baza pentru educație nonformală ecologico-medicală, didactică, biologică și farmaceutică. Dezvoltarea deprinderilor comunității, preșcolarilor/ elevilor/ studenților/ cadrelor didactice/ pensionarilor, de a îngriji mediul, de a cultiva frumosul, de a prețui natura „verde”.

SV-17-2015 este un ”Proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România” .

Finanțator

Fundația pentru Parteneriat

Sediul în Miercurea-Ciuc, Str. Arsenalului nr.13, Jud. Harghita
Codul fiscal nr. RO11418735

Beneficiar

Asociația pentru I.I.M.I.

Sediul în Oradea, Str. Nicolae Beldiceanu nr. 29B, cod poștal 410109, Jud. Bihor
Cod fiscal nr. 31974786

Partener

Universitatea din Oradea

Sediul în Oradea, Str. Universității nr. 1, cod poștal 410087, Jud. Bihor

Sponsor

MOL Romania

Sediul Central în Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 14 – 16, etajul 1, cod postal 400117

Informațiile din această pagină web exprimă exclusiv opinia Beneficiarului. Fundația pentru Parteneriat și MOL România nu pot fi făcute în nici un fel respunsabile de felul în care se folosesc aceste informații.

Back to Top

Activități

Cunoaștere

Denumire activitate:
Cunoașterea mediului ambiant, mediului de viață – apa, aerul, solul, plantele, elemente care se întrepătrund
Metode:
Observarea sistematică, investigația, metoda studiului de caz

Înțelegere

Denumire activitate:
Înțelegerea și însușirea relațiilor organismelor vii cu mediul, a relațiilor interspecifice în ecosisteme
Metode:
Observarea sistemică, învățarea prin descoperire, investigația

Conștientizare

Denumire activitate:
Conștientizarea importanței plantelor și în mod special a plantelor medicinale în viața omului
Metode:
Experimentul (realizarea de preparate microscopice pentru observarea structurilor anatomice, localizarea principiilor acive în plantele medicinale)

Utilizare

Denumire activitate:
Utilizarea plantelor medicinale în terapeutică
Metode:
Investigarea, învățarea prin descoperire, utilizarea cunoștințelor acumulate anterior, experimentul, observații făcute periodic, la intervale bine stabilite, pentru urmărirea dezvoltării plantelor medicinale, modalitățile de prelucrare, utilizare

Responsabilizare

Denumire activitate:
Responsabilizarea studenților /elevilor /comunităţii în legătură cu importanța păstrării biodiversității. Educarea în spiritul respectului, grijii și al dragostei pentru natură
Metode:
Observarea sistemică, învățarea prin descoperire, utilizarea cunoștințelor acumulate anterior, activitate de grup, interevaluarea

Participanți

Nr. participanţi:
Total 250 persoane – câte 25 persoane participante /activitate de educaţie ecologică (3 preşcolari, 10 elevi, 10 studenţi, 1 cadru didactic, 1 pensionar) timp de 10 săptămâni - săptămânal 10 studenți şi 1 cadru didactic, - săptămânal 5 elevi ai claselor gimnaziale și de liceu în cadrul activităţilor de voluntariat, - săptămânal 5 elevi ai claselor primare și 3 preșcolari în vizită, - bilunar câte 5 pensionari

Back to Top

Galerie


Sedința de deschidere


Pregătirea solului


Plantarea

Finisarea

Îngrijirea plantelor

Utilizarea plantelor medicinale

Montarea plăcuțelorEducația ecologică


Final!

Prezentări în mass-media
Erdely Online (1)
e-Bihoreanul
Erdely Online (2)


Back to Top

Echipa


Grupul țintă

Participanţi:
Studenţi ai Universitatii din Oradea, din toate zonele ţării, studenţi ai Universităţii partenere din Debrecen – Ungaria, din Republica Moldova, studenţi străini Erasmus/studenţi străini; ASFO (Asociaţia Studenţilor Farmacişti din Oradea); elevi; membrii ai comunităţii/adulţi riverani ai oraşului Oradea şi judeţul Bihor.
Voluntari:
Elevi ai şcolilor din Oradea, studenţi ai Universităţii din Oradea din toate zonele ţării, studenţi ai Universităţii partenere din Debrecen – Ungaria, din Republica Moldova, studenţi străini Erasmus/studenţi străini; ASFO (Asociaţia Studenţilor Farmacişti din Oradea), cadre didactice, pensionari ai comunitatii locale din cartier, care se bucura de curtea Facultatii de Medicina si Farmacie.

Membrii echipei

Back to Top

Contact


BUNGĂU Simona
e-mail: simonabungau@gmail.com

PALLAG Annamaria
e-mail: annamariapallag@gmail.com

PELE Alexandru-Viorel
e-mail: apele61@gmail.com

Trimite un mesaj (** în construcție)Back to Top