Admitere Master- septembrie 2019Programarea candidaților la probe 
(afișat la data:16.09.2019) 

             

Anunț referitor la susținerea probelor la master
(afișat la data 16.09.2019)Cifra de școlarizare, Criterii de admitere _MASTER_septembrie 2019

Calendarul admiterii_MASTER_septembrie 2019

Acte necesare pentru înscriere la MASTER_septembrie 2019

Orar înscrieri_MASTER_septembrie 2019

Taxe admitere 2019

Fișa de înscriere_admitere_MASTER limba română_septembrie 2019 - Descarcă AICI

Fișa de înscriere admitere_MASTER limba engleză_septembrie 2019 - Descarcă AICI

Confirmarea locului_MASTER_septembrie 2019

Desfășurarea probei de admitere_masterate în limba română

Desfășurarea probelor de admitere_masterat în limba engleză

Statut student BUGETAT- student CU TAXĂ

Constituirea formațiunilor de studiu, MASTERTEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:

Reglementări:
Metodologie admitere 2019, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

-
Ghidul admiterii MASTER, septembrie 2019, Universitatea din Oradea

Metodologie admitere 2019, MASTER, Universitatea din Oradea 

Metodologia privind admiterea și școlarizarea cetățenilor străini, începând cu anul 2019-2020, Universitatea din Oradea (HS 51_05.06.2019)

- Regulament de admitere pentru candidații absolvenți de licee situate în mediul rural, Universitatea din Oradea (HS 52_24.06.2019)

Metodologie admitere români de pretutindeni, 2019-2020, Universitatea din Oradea

Ordinul nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat_MENCS_15.12.2016

 
Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de master  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)


==============================================================

Admitere Master- iulie 2019
Rezultate finale ADMITERE MASTER- sesiunea iulie 2019  (afișat la data: 01.08.2019)Comunicat referitor la 
plata taxei de înmatriculare
 și a taxei de școlarizare, pentru candidații admiși în anul I


IMPORTANT!!!   
CONFIRMAREA LOCULUI  se va face: vineri (26.07.19), luni (29.07.19) și marți (30.07.19), între orele 9-15, în Pavilionul B, amfiteatrul B 110, etaj 1 (personal sau cu procură notarială).


Rezultate provizorii ADMITERE MASTER- sesiunea iulie 2019  (afișat la data: 25.07.2019)


Programarea candidaților la probe (afișat la data:23.07.2019) 


  •  Masterat în limba engleză: 
            Proba eliminatorie de limba engleză

            Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu

  • Masterate în limba română:
             Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu


Anunț referitor la susținerea probelor la master
(afișat la data: 22.07.2019)


Cifra de școlarizare, Criterii de admitere _MASTER_iulie 2019


Calendarul admiterii_MASTER_iulie 2019

Acte necesare pentru înscriere la MASTER_iulie 2019

Orar înscrieri_MASTER_iulie 2019

Taxe admitere 2019

Fișa de înscriere_admitere_MASTER limba română_iulie 2019 - Descarcă AICI

Fișa de înscriere admitere_MASTER limba engleză_iulie 2019 - Descarcă AICI

Confirmarea locului_MASTER_iulie 2019

Desfășurarea probei de admitere_masterate în limba română

Desfășurarea probelor de admitere_masterat în limba engleză

Statut student BUGETAT- student CU TAXĂ

Constituirea formațiunilor de studiu, MASTER


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:
Reglementări:
- Metodologie admitere 2019, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

-
Ghidul admiterii MASTER, iulie 2019, Universitatea din Oradea

Metodologie admitere 2019, MASTER, Universitatea din Oradea 

- Metodologia privind admiterea și școlarizarea cetățenilor străini, începând cu anul 2019-2020, Universitatea din Oradea (HS 51_05.06.2019)

- Regulament de admitere pentru candidații absolvenți de licee situate în mediul rural, Universitatea din Oradea (HS 52_24.06.2019)

- 
Metodologie admitere români de pretutindeni, 2019-2020, Universitatea din Oradea

- Ordinul nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

- Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat_MENCS_15.12.2016

 
Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de master  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)