Admitere Master_2022 

 

______________________________________________________________________
Admitere Master_iulie 2022           Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere/

  • Taxe admitere 2022; Modalități de achitare a taxelor
  • Fișa de înscriere_admitere_MASTER limba română_iulie 2022 + Declarație prelucrarea datelor personale
  • Fișa de înscriere admitere_MASTER limba engleză_iulie 2022   + Declarație prelucrarea datelor personale
  • Cerere intenție înscriere MASTER_pentru candidați de etnie rromă
  • Desfășurarea probelor de admitere la master în limba engleză 
  • Desfășurarea probei de admitere la master în limba română
  • Confirmarea locului_MASTER_iulie 2022
  • În atenția candidaților care au mai fost înmatriculați la studii universitare de MASTER
  • Statut student BUGETAT- student CU TAXĂ
  • Constituirea formațiunilor de studiu, MASTER

_________________________________________________________________________________________________________
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:
Reglementări:

- Metodologie admitere 2022, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
- Ghidul admiterii MASTER, iulie 2022, Universitatea din Oradea
Metodologia organizării admiterii la studii de MASTER pentru anul universitar 2022-2023, la Universitatea din Oradea (HS 28/24.02.2022)
Ordinul nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii de licență, de master și de doctorat - 
cu modificăriInformații suplimentare referitoare la admitere - studii de master 
se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)