Admitere Master_2021 

Admitere Master_iulie 2021 
 

                                                                                      MĂSURI DE PREVENIRE A INFECȚIEI  COVID

  • Fișa de înscriere_admitere_MASTER limba română_iulie 2021 - Descarcă AICI + Declarație prelucrarea datelor personale
  • Fișa de înscriere admitere_MASTER limba engleză_iulie 2021 - Descarcă AICI + Declarație prelucrarea datelor personale
  • Constituirea formațiunilor de studiu, MASTER
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA de verificare a cunoștințelor specifice domeniilor de studiu la  concursul de admitere la studii universitare de masterat:
Reglementări:

- Metodologie admitere 2021, MASTER, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
- Ghidul admiterii MASTER, iulie 2021, Universitatea din Oradea
Metodologia organizării admiterii la studii de MASTER pentru anul universitar 2021-2022, la Universitatea din Oradea (HS 15/18.02.2021)
Ordinul nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii de licență, de master și de doctorat - 
cu modificări

Candidați din ETNIA ROMILOR, admitere pe locuri bugetate - extras din metodologia de admitere
Candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI - metodologie admitere

Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de master 
se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)