Admitere Licență_2024  - Înscrieri în perioada 12-25 iulie 2024

ADMISSION EXAM FOR FOREIGN STUDENTS  link

   Specializare
Locuri
la buget
Locuri
cu taxa
34
54
21 28
18 31
0 50
31
27
0
60
37
37
  • Medie Admitere=Medie Bacalaureat 
  •  Acte necesare pentru înscriere
  •  Locație înscrieri: str Universitatii, nr 1, Cladirea B, parter, sala B016, 9:00 - 15:00, Facultatea IMT  Google map              

 Admitere Licență_iulie 2024 - In detaliu


          Pentru înscrierea online, accesați  https://studinfo.uoradea.ro/admitere Declarație studii anterioare

_________________________________________________________________________________
Reglementări:

- Regulament admitere 2024, LICENȚĂ, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

- Ghidul admiterii LICENȚĂ, iulie 2024, Universitatea din Oradea

- Regulamentul organizării admiterii la studii de LICENȚĂ la Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2024-2025,  (HS nr. 01/22.02.2024)

- Regulament privind echivalarea și recunoașterea perioadelor de studii în vederea admiterii în an superior

- Admitere cetățeni etnie rromă_licență_2024

- Regulament admitere români de pretutindeni_2024

- Regulament admitere cetățeni străini_2024

- Ordinul nr. 3639 / 1 februarie 2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învățământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licență, de master și de doctorat

  • Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de licență  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (LINK)

  Pliant admitere 2024