Admitere Licență_iulie 2020

Prezentarea programelor de studii: 
   - Autovehicule rutiere
   - Inginerie economică în domeniul mecanic
   - Mecatronică și Robotică
   - Tehnologia construcțiilor de mașini
Cifra de școlarizare, Criterii de admitere LICENȚĂ_iulie 2020

Calendarul admiterii_LICENȚĂ_iulie 2020

Acte necesare pentru înscriere la LICENȚĂ_iulie 2020

ÎNSCRIEREA candidaților la admitere LICENȚĂ_iulie 2020

Taxe admitere 2020; Modalități de achitare a taxelor

Fișa de înscriere_admitere_LICENȚĂ_iulie 2020 - Descarcă AICI + Declarație prelucrarea datelor personale

Confirmarea locului_LICENȚĂ_iulie 2020

În atenția candidaților care au mai fost înmatriculați la studii universitare de licență

Statut student BUGETAT- student CU TAXĂ

Constituirea formațiunilor de studiu, LICENȚĂ

Candidați absolvenți de licee situate în MEDIUL RURAL, admitere pe locuri bugetate - extras din metodologia de admitere

Candidati din ETNIA ROMILOR, admitere pe locuri bugetate - extras din metodologia de admitere

Candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI - metodologie admitere


Reglementări:

- Metodologie admitere 2020, LICENȚĂ, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

- Ghidul admiterii LICENȚĂ, iulie 2020, Universitatea din Oradea

- Completare la Metodologiile organizării admiterii la studii universitare de licență și de master pentru anul universitar 2020-2021 ale Universității din Oradea (HS 05/18.05.2020)

- Metodologia organizării admiterii la studii de LICENȚĂ pentru anul universitar 2020-2021, la Universitatea din Oradea (HS 64/27.01.2020)

- Ordinul nr. 4205/06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

- Ordinul nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

-
Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat_MENCS_15.12.2016


Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de licență  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)