Admitere Licență_iulie 2019

Cifra de școlarizare, Criterii de admitere LICENȚĂ_iulie 2019

Calendarul admiterii_LICENȚĂ_iulie 2019

Acte necesare pentru înscriere la LICENȚĂ_iulie 2019

Orar înscrieri_LICENȚĂ_iulie 2019

Taxe admitere 2019

Fișa de înscriere_admitere_LICENȚĂ_iulie 2019 - Descarcă AICI

Confirmarea locului_LICENȚĂ_iulie 2019

În atenția candidaților FOȘTI sau ACTUALI STUDENȚI

Statut student BUGETAT- student CU TAXĂ

Constituirea formațiunilor de studiu, LICENȚĂ


Reglementări:
- Metodologie admitere 2019, LICENȚĂ, Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

- Ghidul admiterii LICENȚĂ, iulie 2019, Universitatea din Oradea

- Metodologie admitere 2019, LICENȚĂ, Universitatea din Oradea

-
Metodologia privind admiterea și școlarizarea cetățenilor străini, începând cu anul 2019-2020, Universitatea din Oradea (HS 51_05.06.2019)

- Regulament de admitere pentru candidații absolvenți de licee situate în mediul rural, Universitatea din Oradea (HS 52_24.06.2019)

- Metodologie admitere români de pretutindeni, 2019-2020, Universitatea din Oradea

- Ordinul nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

-
Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat_MENCS_15.12.2016


Informații suplimentare referitoare la admitere - studii de licență  se pot obține pe pagina Universității din Oradea, dedicată Admiterii (link)