Asociația pentru Inginerie Integrată și Management Industrial

Prezentare generală

Asociația pentru Inginerie Integrată și Management Industrial, denumită în continuare Asociația, este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prezentului Statut.
Statutul AIIMI, Art.1 (1)

Obiectivele Asociației sunt creșterea prestigiului și vizibilității profesiei de inginer, perfecționarea continuă a cunoștințelor profesionale și implicarea activă a membrilor asociației în activități de integrare și colaborare între universități și întreprinderi.
Statutul AIIMI, Art.5 (2)

Statut AIIMI